Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(30.4.2003)Skladba č. 205Waldemar Tura

III. cena

Szachy 1977

Samomat 2. ťahom (10–12)Kontrolná notácia: b. Ka6 Dd6 Sg8 Ja1 Pa3 a5 b2 e3 e4 g6 (10), č. Kc4 Vf7 Vh6 Sf1 Jg5 Jh7 Pa7 f2 f3 f4 g2 h5 (12), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom.

Vynikajúci poľský medzinárodný majster Waldemar Tura (nar. 14. marca 1942) je autorom vyše 800 skladieb, z čoho asi polovicu tvoria samomaty. V skladateľských turnajoch získal vyše 580 (!) vyznamenaní, z toho 270 cien (131 prvých), a v Albumoch FIDE dosiahol 65 bodov (do r. 1994), takže po vydaní ďalšieho zväzku v tomto roku už zrejme bude mať potrebných 70 bodov na titul veľmajstra.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...J:e4 2.Dd5+ K:d5 mat, 1...f:e3 2.Dd4+ K:d4 mat, pokusy 1.e5? hrozí 2.Dd5+, 1...Jf6!, 1.e:f4? hrozí 2.Dd4+, 1...Je6!, riešenie 1.g7 hrozí 2.b3+ Kc3 mat, 1...Jf6 2.Dd5+ J:d5 mat, 1...Je6 2.Dd4+ J:d4 mat. Krásny samomat so zámenou obrán a Dombrovskisovou témou.


Vzad <<  >> Vpred