Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.7.1966)


Problém č. 77 – prvé uverejnenie

Cor Goldschmeding, Holandsko

2. čestné uznanie

BABY 1962

Mat 2. ťahom


Problém č. 78 – prvé uverejnenie

Vladimir I. Trojanovskij, SSSR

1. čestné uznanie

BABY 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 77 biely Kh8 Dc5 Vg4 Vh6 Sb1 Je7 Jf8 Pf3 f7 g5 (10 kameňov), čierny Ke5 Sg6 Jc2 Jf4 Pb2 b3 b4 d5 h7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 78 biely Ka8 De7 Vc6 Vc8 Sh2 Sh7 Je4 Jf8 Pc3 g4 (10 kameňov), čierny Kd5 Vf4 Vg6 Sc7 Pb6 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 73 (Pirrone): 1.Sd3 tempo 1...Ve5~, V:e4, Se3~, S:d4, Jc4~, Jcd6 2.Jc3, S:c4, S:c4, D:b7, D:b7, Jc3 mat (1...Jb~ 2.Dc5 mat). Rozhodca vyzdvihol postavenie bez bielych pešiakov, úlohe však nedal vyššie vyznamenanie pre množstvo braní v tematických hrách, čo pokladá za neestetické. Otváranie bielych línií a blokovanie polí sú vysoko najčastejšie strategické motívy cyklickej predĺženej obrany.

Riešenie problému č. 74 (Piatesi): 1.Sf8 tempo 1...Vf3~, V:f4, Sb4~, S:d6, Jb6~, Jd5 2.Jd3, De7, De7, S:g7, S:g7, Jd3 mat (1...Jg3~ 2.D:f5 mat). Úloha podobnej úrovne a s rovnakými motívmi ako č. 73. Rozhodca pochválil úvodník, nepáčila sa mu však ťažkopádna konštrukcia (až 21 kameňov).

Bodovanie riešení v našej súťaži. Za správne vyriešenie úlohy dostanú riešitelia 2 body. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnako 2 bodmi, udanie závažného duálu (druhého matu po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane naviac 2 body.

Nové skladateľské súťaže. Maďarský krajský šachový časopis Mutató (bohužiaľ, nevideli sme zatiaľ ani jedno číslo) vypísal dve otvorené súťaže v skladaní dvojťažiek: a) miniatúrky (problémy maximálne so 7 kameňmi, rozhodca F. Fleck), b) mereditky (8 až 12 kameňov, rozhodca J. Szöghy). Problémy (najviac 3 v každom oddelení od jedného autora) treba poslať do 30. augusta 1966 na adresu: József Németh, Szekszárd, Mártirok tere 11-13, Maďarsko. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred