Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.7.1966)


Problém č. 79 – prvé uverejnenie

Josef Retter, Izrael

II.-III. cena ex aequo

BABY 1962

Mat 2. ťahom


Problém č. 80 – prvé uverejnenie

Waldemar Tura, Poľsko

II.-III. cena ex aequo

BABY 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 79 biely Kh1 Dd6 Va3 Vh5 Sg8 Jf1 Jh4 Pc2 f5 g6 h3 (11 kameňov), čierny Ke4 Vf7 Sb3 Jg5 Pa4 f2 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 80 biely Kc7 Dh4 Vc1 Vc6 Sb1 Jd1 Jd4 (7 kameňov), čierny Kd5 Da1 Vd2 Ve5 Sg7 Jc3 Jd3 Pa5 b5 e3 e6 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 75 (Goldschmeding): 1.Jf2 tempo 1...Ve7~, V:e5, Se4~, Sf5, Vg6~, V:g5 2.V:e4, Dg4, Dg4, Dg3, Dg3, V:e4 (1...K:e5, S:g5, K:g5 2.V:e4, V:e4, Dg4 mat). Rozhodcovi vadilo, že na ťah 1...K:g5 zo zakladného postavenia nie je pripravený mat.

Riešenie problému č. 76 (Brabec): 1.c8J tempo 1...Jf6~, J:e4, Vd5~, V:d4, Jc5~, Je6 2.Jc6, Jc4, Jc4, Sf4, Sf4, Jc6 mat. Tretí jazdec, pokiaľ vznikol premenou v úvodníku, nie je vôbec na škodu. Rozhodca vyzdvihol konštrukciu tejto úlohy.

Ešte k turnaju BABY 1962. Do stanovenej lehoty 30. septembra 1962 došlo usporiadateľovi 22 úloh od 15 autorov z 9 štátov. Z nich 4 úlohy nespĺňali predpísanú tému (cyklickú predĺženú obranu) a 3 boli úplne alebo čiastočne nepôvodné. V záverečnom hodnotení rozhodca, Ladislav Salai, poznamenáva: "Súťaž priniesla niekoľko veľmi zdarilých nových pozícií danej témy, pravda, všetko na vyšliapaných chodníčkoch: otváranie línií bielych figúr v ľubovoľných ťahoch a jednoduché blokovania polí v predĺžených obranách." Vysoko nad priemer vyniká len I. cena, ktorú uverejníme v nasledujúcej rubrike.

Námietky proti vyznamenaným skladbám (uverejneným pod číslami 73-81) treba zaslať na adresu usporiadateľa turnaja – Jozef Linder, Sliač, ul. Čs. armády 29, okr. Zvolen – do 30. septembra t. r.

* Ústredná komisia pre problémový šach chystá pre r. 1967 okrem súťaží v Čs. šachu anonymné súťaže dvojťažiek, trojťažiek, štúdií a pomocných matov 2. a 3. ťahom, ako aj súťaž pre začínajúcich autorov (prvotina r. 1964 a neskôr) na všetky druhy problémov. Ďalej bol podaný návrh na usporiadanie preboru ČSSR v riešení. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred