Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.2.1993)


Problém č. 2610E. A. Wirtanen

AU 30.4.1942

Mat 2. ťahom


Problém č. 2611 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 3. ťahomSpolu 15 kameňov

Slovo "kameň" mnohí šachisti nepoužívajú, ale oficiálna šachová terminológia ho uvádza ako základný materiálny prvok šachovej hry, charakterizovaný určitou pohyblivosťou po šachovnici (pričom kamene sa delia na figúry – K, D, V, S, J – a pešiakov). Problémy, v ktorých je na šachovnici najviac 7 kameňov, sa nazývajú miniatúrky: reprodukovaná dvojťažka fínskeho autora patrí teda medzi miniatúrky, kým trojťažka už nie. Ten kameň navyše však stojí za to a mladý žilinský autor dostane za svoju skladbu iste veľa pochvalných zmienok od našich riešiteľov. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. V č. 2610/2611 biely začne a dá mat druhým/najneskôr tretím ťahom).

* Knihy za riešenia problémov č. 2597-2599 vyhrávajú: Dominik Béreš, Hlboká 2, 934 01 Levice, Igor Richter ml., Ľuda Ondrejova 22/7, 971 01 Prievidza a Milan Zamboj, Ul. Rudnaya 7/1, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 2604 (Vicén): Zvodnosť 1.Jg4? hrozí 2.D:c4 mat, 1...K:d3, Jc4~ 2.De3, Dc5 mat, 1...S:d3!, riešenie 1.V:e5 hrozí 2.Vd5 mat, 1...K:d3, K:d5, S:d3, Jc4~ 2.Dd2, Sg7, J:f3, Dc5 mat. Veľmi dobrý úvodník, ale s ohľadom na zvodnosť zámena iba jedného matu.

Riešenie problému č. 2605 (Salai jr.): 1.Jh5 tempo, 1...Vb5~ /b3/c3/e3 2.Se3 g:h5 3.J:b4/Jc3/D:b5/Df3 mat, 1...K:e6 2.D:c4+ d5 3.Jg7 mat, 1...Sg8 2.Se3 g:h5 3.D:f5 mat, 1...g:h5 2.V:d6+ e:d6 3.V:d6 mat, 1...K:d4 2.Dd1+ Kc5 3.Se3 mat. Tempovka s pestrou hrou, pričom prvé štyri varianty pripomínajú skôr dvojťažku.


Slovan Open 93

Takto sa nazýva 7. ročník medzinárodného turnaja, ktorý usporiada Šachový klub ŠK Slovan Bratislava v dňoch 30.4.-9.5.1993. Očakáva sa okolo 250 účastníkov, ktorí budú hrať švajčiarskym systémom (rýchlosťou 40 ťahov za 2 hodiny plus 20 ťahov za hodinu). Hráči bez medzinárodného ELA dávajú vklad 600 Kčs, s rejtingom 2200-2299 400 Kčs, majstri FIDE, resp. 2300-2399 200 Kčs (pričom dôchodcovia a žiaci majú zľavu 25 %), MVM, MM a hráči s ELO nad 2399 sú od vkladu oslobodení. Na ceny sa rozdelí 90 000 Kčs, pričom I. cena bude minimálne 12 000 Kčs – osobitné ceny dostane najlepšia žena, najlepší junior, najlepší senior a najlepší hráč I. a II. výkonnostnej triedy. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie tým účastníkom, ktorí oň požiadajú do 15.4. a poukážu zálohu 150 Kčs. Prihlášky treba poslať do 10.4.1993 na adresu Gustáv Šturc, Muškátová 8, 821 01 Bratislava, tel. 07-234245.


Slovensko vo FIDE

V týchto dňoch majú prijať do Medzinárodnej šachovej federácie Slovenský šachový zväz, Slovensko sa tak stane presne 150. členom FIDE – pripomíname, že len málo medzinárodných športových organizácií zahŕňa taký veľký počet členských štátov...


Šach profil

Tak sa bude nazývať nový šachový mesačník, ktorý začína vychádzať ako pokračovateľ Slovenského šachu. Zatiaľ vieme len toľko, že jeho redakcia bude opäť v Martine.


Kvalifikácia riešiteľov

Kvalifikačná súťaž pre MS v riešení (Bratislava, 31.8. a 1.9.1993) sa uskutoční v druhej polovici júla (v rámci MS mládeže v praktickom šachu). Podrobnosti prinesieme neskôr. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred