Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.2.1976)


Problém č. 799 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Kontrolná notácia: biely Kg6 Dc2 Vb8 Vh5 Sa4 Sd2 Je1 Jf5 Pa5 d5 f2 f6 f7 (13 kameňov), čierny Kc5 Da8 Vb1 Vh7 Sa1 Sc4 Pc7 d4 d6 g7 h6 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dosiaľ nesporne najlepšia skladba nášho dvojročného turnaja obsahuje 3 zdanlivé hry a zvodnosť 1.J:d6? – ako by ste definovali jej obsah? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 791 (Širáň) z 23. januára: Zdanlivé hry 1...K:c5, e5~ 2.Da5, D:d4 mat, 1.De2 tempo 1...K:c5, e5~, V:c5, Jb6~, d:c5 2.Db5, Dh5, De4, Dc4, D:e5 mat. Zámena dvoch matov. Za zmienku stojí "malá" zvodnosť 1.Dd3?, ktorú niekoľko desiatok riešiteľov pokladalo za riešenie (1...d:c5!).

Riešenie problému č. 792 (Bron) z 30. januára: 1.Jd8 hrozí (napr. po 1...K:e8) 2.Dc1 a 3.Dc6 mat, 1...Jd5 2.Dd3! K:e8, Jc3 3.Db5, J:f6 mat, 1...b2 2.Dd1 K:e8, b3 3.D:a4, Jf6 mat, 1...Je2 a pod. 2.D:f5+ atď. Ako nám autor napísal, jeho ideou bol modelový mat dámou z troch susedných polí jednej diagonály (c6-b5-a4). Navyše je modelový aj mat J:f6. Vcelku zaujímavá "tichá" úloha (bez šachov v druhých ťahoch), len úvodník sa príliš nevydaril (berie dve polia a len jedno dáva).


Konferencia kompozičného šachu

Na III. celoštátnej konferencii kompozičného šachu (7. a 8. februára t. r. v Bratislave) došlo k dvom zaujímavým udalostiam. Predovšetkým bol schválený návrh na nový klasifikačný poriadok v kompozičnom šachu, ktorý po prvý raz v histórii zahrnie aj šachových riešiteľov. A českí účastníci konferencie prijali uznesenie, ktorého výsledkom bude znovu utvorenie Sekcie kompozičného šachu pri šachovom zväze ČÚV ČSTV. – Na konferencii sa zúčastnilo 43 skladateľov a riešiteľov z celej ČSSR a Ľudovít Potúček ako zástupca Šachového zväzu ÚV ČSZTV.


10 rokov Slovenskej školy

Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV vypisuje pri príležitosti 10-ročného jubilea slovenskej úlohovej školy (pionierska dvojťažka K. Mlynku, č. 2235, Die Schwalbe, júl 1966) anonymný turnaj v skladaní dvojťažiek so zámenou obranných motívov v cyklickej forme. Počet fáz a spôsob spracovania je ľubovoľný (zvodnosti, viac riešení, dvojníky). Tematické obranné motívy musia byť v každej fáze podané bezduálovo. Skladby treba posielať do 31. júla 1976 na adresu Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 830 00 Bratislava. Rozhodcom súťaže je Karol Mlynka (Zlaté Moravce) ceny 400, 300, 200, 100 Kčs a ďalšie vyznamenania.


Vzad <<  >> Vpred