Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 2. 1981)


Problém č. 294

Touw Hian Bwee

I. cena

Suomen Shakki 1973

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd4 Vf5 Vh1 Sc1 Sh7 Je4 Pe2 (7), č. Kc2 Vg2 Jd7 Pb3 b4 c4 g3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín – uveďte aj zvodnosti. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 285 a 286 vyhrávajú: Jozef Filípek z Považskej Bystrice, Ján Maslan z Rožindola, Anastázia Rochová z Turian nad Váhom, Oto Jaďuď z Trenčína, Ľubomír Jerdonek z Liptovského Kríža a Ľubomír Šufliarsky z Krupiny.

Riešenie problému č. 291 (Formánek): Zvodnosť 1.Jc3? tempo 1...V:d5, Ve4, V:f4, K:c3 2.Jf:d5, D:d3, V:f4, D:d3 mat, 1...c:d5!, riešenie 1.J:d3 tempo, 1...V:d5, Ve4, V:d3, K:d5, c:d5 2.J:d2 (Je5?), Jb4 (Jf4?), Jc3 (Jf6?), Jf4, Je5 mat. Zámena dvoch matov a voľná zámena dvoch variantov, pravda, hodnota skutočných hier je hodnota vyššia ako zvodnostných.

Do 15. februára je definitívna posielacia lehota II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Tejto najvýznamnejšej udalosti posledného roka sme svojho času venovali 26 rubrík (228 – 253) a dnes si ju ešte raz pripomenieme veľmi podarenou dvojťažkou na tému A1, ktorej autorom je Indonézan Touw Hian Bwee (nar. 18. novembra 1943). V šiestich tematických zvodnostiach jazdcom sa zacloní línia veži, siedma zvodnosť je netematická a iba jeden ťah vedie k cieľu...


Vzad <<  >> Vpred