Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 1. 1981)


Problém č. 293

Piotr Golovkov

II. cena

Olympijský turnaj 1974

Mat 13. ťahomKontrolná notácia: biely Kc3 Se5 Sh7 (3 kamene), čierny Ka1 Vb5 Pa2 c7 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr trinástym ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 290 (Ebert a Lehmkuhl): 1.Jf2 Kh2 2.Je4+ Kh1 3.Jg3+ Kg1 4.Vg2 mat, (2...Kh3 3.Se6+ Kh4 4.Vh2 mat), 1...Kf1 2.Jd3 Kg1 3.Ve2 Kf1 4.Ve1 mat, 1...d3 2.J:d3 Kf1 3.Vh2 Kg1 4.Vh1 mat. Tri modelové maty, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani M. Havel.

Do nášho seriálu miniatúrok sme dnes výnimočne zaradili trinásťťažku, v ktorej sa málo známemu sovietskemu autorovi podarilo uskutočniť veľmi zaujímavú a pritom nečakane náročnú variáciu na tému boja strelca proti veži. Aby sme riešiteľov neobrali o veľa času, uvedieme základnú časť riešenia: 1.Sg7! Vb2! (čo by nasledovalo po 1...Vg5?) 2.Se4! (stálo by za analýzu, prečo práve sem) 2...Vg2 3.Se5! Vb2 4.Sd4! c6 5.Sf6! Vf2. Zvyšok riešenia po pochopení doterajšieho boja nemal by už byť vážnym problémom, ale predsa prezradíme, že až v 10. ťahu sa zapojí do hry biely kráľ svojou batériou.


Vzad <<  >> Vpred