Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.8.2014)


Skladba č. 4006 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 7. ťahom (5–5)Na olympiáde štartuje 313 družstiev!

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg8 Sh7 Jh2 Pd3 g3 (5), č. Kh6 Pd4 g4 g5 g6 (5), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Napriek svojej dĺžke nie zložitá skladba. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4002 (Mlynka a Čerňavskyj): a) 1.V6a7? tempo 1...g6 2.Jf5 mat, 1...K:h6 2.Vh8 mat, 1...g:h6!, 1.Jf5 tempo 1...g6 2.V6a7 mat, 1...g:h6 2.V:h6 mat; b) 1...g6 2.Jf5 mat, 1...K:h6 2.Vh8 mat, 1.Jg8 tempo 1...Kg6 2.V:g7 mat, 1...Kh8 2.Jf6 mat. Zaujímavé rozšírenie obsahu č. 3957 na tri fázy, keď zvodnostné varianty v a) sú totožné so zdanlivými v b). – Vypísanú odmenu vyhráva Anton Hnáth, 072 03 Moravany 171.

Riešenie skladby č. 4003 (Ložek): a) 1.Vg6 Sf4+ 2.e5 e:f6 e.p. mat, b) 1.D:b5+ c4 2.b:c3 e.p.+ V:b5 mat. Svoje obľúbené brania mimochodom použil autor tentoraz na strane bieleho aj čierneho, pričom oba maty sú modelové. – Vypísanú odmenu vyhráva Bohumil Moravčík, Družstevná 7, 962 32 Sliač.

● Na šachovej olympiáde v Nórsku sa zúčastňuje 177 družstiev v otvorenej súťaži (muži s prípustnou účasťou žien) a 136 ženských tímov. Družstvá sú štvorčlenné a môžu mať jedného náhradníka. Včera sa hralo piate kolo, posledné (jedenáste) je na programe 14. augusta. Výsledky slovenských tímov prinášame v športovej časti, podrobné informácie o olympiáde nájdete na https://chess24.com/en/olympiad2014. (kh)


Vzad << >> Vpred