Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.9.1966)


Problém č. 88 – prvé uverejnenie

Leu Gheorghe, Rumunsko

III. cena

BABY 1964

Mat 2. ťahom


Problém č. 89 – prvé uverejnenie

Timo Tyrkkö, Fínsko

II. cena

BABY 1964

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 88 biely Ka1 Dd4 Vd2 Vf8 Se7 Sh5 Je1 Jf1 Pe2 (9 kameňov), čierny Kh3 Dh7 Sc8 Jf4 Pd3 f3 h6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 89 b. Kf2 Da6 Va5 Vb8 Sa2 Jg4 Pc2 d2 e3 f4 (10), č. Kh1 Va8 Sh8 Jb7 Jc6 Pc7 d3 e4 e5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu Redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Okrem prvého ťahu bieleho a jednotlivých variantov uveďte pokiaľ možno aj pokusy tým istým kameňom, ktoré nevedú k cieľu.

Riešenie problému č. 82 (Ruonala) zo 6. augusta: Pokusy 1.Jdc6? d:c6!, 1.Jde6? d:e6!, 1.Jf5? d6!, 1.Je2? d5!, riešenie 1.Jf3 s dvojitou hrozbou 2.Dd4, Jd2 mat a jediným variantom 1...Vd5 2.Dc3 mat. Slabý skutočný obsah, nevyužitá Vg4 a dvojitá hrozba nepôsobia pekne, zaujímavé sú len vyvrátenia pokusov štyrmi ťahmi jedného pešiaka.

Riešenie problému č. 83 (Retter) z 13. augusta: Pokusy 1.Jc6? S:d6!, 1.Jc4? d3!, 1.Jd3? Dh5!, 1.Jf3? D:b5!, 1.Jg4? f3!, 1.Jg6? Jf7!, 1.Jf7? e5!, úvodník 1.J:d7 hrozí 2.Ve5 mat, 1...S:d6, d3, Dh5, D:b5, f3, Jf7, e5 2.Da8, Vc4, Sg3, f3, Dg4, Dg6, Dd5 mat. Z ôsmich ťahov jazdca práve jeden vedie k cieľu – pekná, ale nie nová myšlienka, pričom úloha je ťažkopádne konštruovaná. Treba si všimnúť, akým spôsobom sa biely v pokusoch poškodzuje, napr. 1.Jc6? preruší líniu a8-e4 a pod. Na všetky ťahy z vyvrátení idú v riešení maty práve preto, že jedine ťah 1.J:d7 bielemu neškodí.


Vzad <<  >> Vpred