Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(8.4.2009)Skladba č. 478Lkhundevin Togookhuu

I. cena

Magadanskaja pravda 1997

Mat 3. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd3 Va6 Sd1 Sf4 (4), č. Kb1 Sa1 Pc3 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Mongolský šachový skladateľ Lkhundevin Togookhuu (nar. 18. marca 1947) je autorom okolo 200 skladieb (priamych matových úloh a pomocných matov), z ktorých vyše 100 získalo vyznamenania (z toto 24 cien včítane 6 prvých, ako aj dve skladby vo svetových súťažiach a jedna v Albume FIDE). Napísal jednu knihu o kompozičnom šachu a zorganizoval päť medzinárodných tematických turnajov.

Riešenie šachovej skladby: 1.Se5! tempo 1...Kc1 2.V:a1+ Kb2 3.S:c3 mat, 1...Kb2 2.S:c3+ K~ 3.V:a1 mat, 1...Sb2 2.Sc2+ Kc1 3.Sf4 mat. Miniatúrna trojťažka s veľmi dobrým úvodníkom, tromi matmi a návratom strelca.


Vzad <<  >> Vpred