Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.2002)


Skladba č. 3406

J. Taraba a Z. Labai

1. čestné uznanie

JT Barth 2000

Mat 2. ťahom (10–9)Predĺžené obrany

Vzhľadom na to, že súťaže v kompozičnom šachu trvajú často aj roky, nie sú zriedkavé ani posmrtné úspechy šachových skladateľov. Nedávno sme sa dozvedeli o vyznamenaní Jozefa Tarabu (ktorý zomrel 27.1.2000) za spoločnú skladbu so Zoltánom Labaiom v jubilejnom turnaji Michaela Bartha, usporiadanom nemeckým časopisom Problem-Echo. Ide o klasickú dvojťažku, ktorej celý obsah sa odohráva po úvodníku a súvisí s obrannou hrou oboch čiernych jazdcov – najprv ľubovoľnými ťahmi a potom tzv. predĺženými obranami. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc8 Db6 Vb3 Ve8 Sf1 Sh2 Ja1 Pe4 f2 f3 (10), č. Kd4 Vc1 Sg5 Sg8 Jc5 Je6 Pb5 d5 e3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie skladby č. 3402 (Šemrinec): Zvodnosť 1.Se8? tempo 1...Kd5, Ke6 2.Df5, De4 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.Sg6 hrozí 2.De4 aj Df5 mat, 1...Kd5, Ke6 2.De4, Df5 mat, 1...Kf4 2.Df5 mat. Ak porovnáme maty po obranách Kd5 a Ke6 v zdanlivých hrách a riešení, vyjde nám ich recipročná zámena. Pravda, daná schéma je veľmi "nebezpečná" z hľadiska možných predchodcov. – Knihu za správne riešenie vyhráva Stanislav Cachovan, Hviezdoslavova 15/6, 972 71 Nováky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční až na budúci týždeň, v piatok 13. decembra od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad <<  >> Vpred