Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.4.1969)


 

Problém č. 286 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 287 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 286 biely Kc1 Vc7 Ve3 Sf4 Sf5 Jd4 Pe2 (7 kameňov), čierny Kd5 Jb6 Jf7 Pa6 e5 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 287 b. Kh5 Dd2 Vb4 Vc8 Sh3 Jc4 Je4 Pf3 h2 (9), č. Kd5 Vb6 Sd4 Jd1 Pb5 c6 d6 e6 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidve dnešné úlohy sú prvými pokusmi autorov o trojfázovú zámenu hier. Č. 286 má zdanlivé hry po 1...K:d4, e:d4 a zvodnosť 1.V:e5+?, druhá dvojťažka 1...e5, c5 a 1.Jc:d6? Boli by sme radi, keby riešitelia uviedli okrem skutočných hier po úvodníku aj varianty zdanlivé a zvodnostné a vzájomne ich porovnali. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 278 (Havran) zo 7. marca: 1.Va1 d3 2.Kb1 S:d2 3.Ka2+ Se1 4.V:f2 mat (3...Sc1 4.V:c1 mat). Pomocou "indickej" kombinácie sa biely zbavil svojho pešiaka, ktorý mu zavadzal pri matovaní. Úloha sa riešiteľom veľmi páčila.

Riešenie problému č. 279 (Šutara) zo 14. marca: Zdanlivé hry 1...Jd6~, Jg3~ 2.Jc4, S:f4 mat, a) 1.J:e4 hrozí 2.D:f4 mat, 1...Jd:e4, Jg:e4 2.Jc4, S:f4 mat, b) 1.g:f5 hrozí 2.D:e6 mat 1...Jd:f5, Jg:f5, K:f5, e:f5 2.Jc4, S:f4, D:f4, D:d6 mat. Trojfázová zámena dvoch obrán (Z-32-62), škoda však, že ju autor spracoval vo forme dvojčiat, ktorá sa vo väčšine prípadov pokladá za menej hodnotnú.

Knižné ceny za riešenie č. 278 a 279 vyhrávajú: Michal Berta, Humenné, Gottwaldova U-8, František Kollár, Nitra, Bulharská 36, Zoltán Labai, Milanovce 689, okr. Nové Zámky, Jozef Laco, Brehy 8, okr. Žiar nad Hronom, Ján Pilník, Žilina, Považské chemické závody a Ondrej Šmiják, Rožňavské Bystré 15, okr. Rožňava.

* Na našej skladateľskej súťaži 1967-68 sa pôvodne zúčastnilo presne 100 problémov, nekorektných ostalo 9 (č. 122, 123, 166, 181, 188, 227, 246, 253 a 255), takže v súťaži konkuruje 69 dvojťažiek, 14 trojťažiek. 6 mnohoťažiek a 2 štúdie. Výsledok uverejníme o niekoľko týždňov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred