Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(24.8.1956)Sovietske šachové knihy

Naši známi šachisti sústavne sledujú predajne sovietskych kníh, aby im neušli najnovšie diela sovietskych majstrov. Dnes v silnom turnaji ťažko môže niekto dosiahnuť dobrý športový úspech, ak nie je zoznámený s poslednými novinkami zo sovietskych preborov. Turnajová kniha, ktorá prináša všetky partie, je však iba jednou z mnohých publikácií, ktoré každoročne vychádzajú v SSSR. Treba si totiž uvedomiť, že mnohé šachové knihy sa ani nedostanú na náš knižný trh a nie sú to iba učebnice pre začiatočníkov, ale z posledných kníh do tejto skupiny patrí monografia o sicílskej obrane, III. diel Keresovej knihy – táto sa k nám asi skôr dostane v nemeckom preklade, než v estónskom origináli – a mnohé iné. No aj tak sa takmer každý mesiac stretneme s novou publikáciou na regáloch našich kníhkupectiev. Z posledných kníh treba spomenúť XXII. prebor SSSR, Všesväzové prebory v šachovej kompozícii od Kofmana a v Kijeve vydané dielo Lipnického o otázkach modernej šachovej teórie. Toto posledné dielo obsahuje iba tzv. Ragozinovu obranu, v porovnaní s inými dielami, ktoré hovoria o otvorení, má však veľkú výhodu v tom, že na 200 stranách učí šachistu systematicky sa dívať na dôležitosť otvorenia. Po prečítaní – lepšie povedané po preštudovaní – týchto strán sa čitateľ zoznámi s podstatou otvorení, takže v nich nebude vidieť iba súhrn variant. V tom je rozdiel medzi dobrou a zlou šachovou knihou. Typickým príkladom zlých publikácií sú knihy vydávané z hľadiska finančného efektu v kapitalistických štátoch. Z nich najmä "Modern Chess Openings", ktorý aj pri ohromnom množstve variant je z metodického hľadiska bezcenným výplodom. Jeho nevýhodou je, že čitateľa nijako nepobáda k tomu, aby samostatne myslel.

Lipnickij vo svojej knihe okrem iných uvádza aj túto partiu: Colle-Alechin (Hastings, 1925) 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Sb4 (Tieto ťahy sú charakteristické pre obranu Ragozina. Obrana tvorí akýsi prechod medzi Nimcovičovou obranou a dámskym gambitom.) 5.Da4+ Jc6 6.Je5 Sd7 7.J:d7 D:d7 8.e3 (Biely si získal prevahu dvojice strelcov, čierny sa však medzitým lepšie vyvinul.) 8...e5! 9.a3 e:d4 10.a:b4 d:c3 11.b:c3 0-0 12.Se2 d:c4 13.0-0 a6 14.Dc2 De6 15.Sf3 (Biely sa nevedel vžiť do zmyslu tohto otvorenia. Jeho čiernopoľný strelec sa ešte nezúčastňuje na hre a čoskoro sa aj bielopoľný strelec stane "mŕtvym".) 15...Vfe8 16.g3 Vad8 17.Sg2 (Na g2 sa tento strelec mohol dostať aj jednoduchšou cestou.) 17...Vd3! 18.Va3 h5! 19.Ve1 h4! 20.e4 h3! 21.Sh1 (Nešlo Sf1 pre Je5!) 21...Df5! 22.f3 (Na De2 by nasledovalo J:e4) 22...Db5 23.Df2 Ved8 24.Dc5 D:c5+ (Bielemu nepomáha ani táto výmena dám.) 25.b:c5 Jd7 26.Se3 Jb4 27.Sd4 Jc2 28.Vea1 J:a1 29.V:a1 J:c5 a biely sa vzdal. Na S:c5 by nasledovalo V:d1 – s likvidáciou figúr a ľahkou výhrou. Prehra bieleho bola odôvodnená, veď biely v otvorení porušil základné zásady správneho otvorenia. Kde a prečo, na to vám odpovie spomenutá kniha.


Riešenie dvojťažky nášho diagramu zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca augusta 1956.

Obvyklých päť knižných odmien za minulý mesiac sme zaslali týmto správnym riešiteľom: Peter Bakoš, Trnava, ul. Obrancov mieru 12; František Hromádka, Handlová, Kolónia 133/2; Tibor Padáň, Šahy, ul. SNP 7; Jozef Holík, Komjatice, Nádražná č. 505; František Marton, Ľubovce č. 39, pošta Meretice.


34. Jesse P. Taylor

5th American Chess Congress 1880

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred