Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(13.6.2020)


Skladba č. 1051Ivan Tokar

II. cena

Memoriál Locker 1975

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg4 Dc4 Sa4 Sd8 (4), č. Ke5 Pd4 e6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú aj tri zvodnosti strelcami a jedna kráľom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1050 (Schlechter): 1.Da6! tempo 1...K:d2 2.Dh6 mat, 1...Kb2 2.Jd3 mat, 1...c:d2 2.Da1 mat. Vynikajúci úvodník, návrat dámy, dva modelové maty a tretí mat s blokovaním poľa. Rakúsky autor skladby (1874 – 1918) patril svojho času k najlepším svetovým hráčom, ale intenzívne sa venoval aj kompozičnému šachu a celkovo vytvoril približne 300 skladieb. (ff)


Vzad <<  >> Vpred