Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.6.1997)


Skladba č. 3017 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pf6 na b6


Skladba č. 3018 – originál

Ján Tazberík, Bratislava

Biely remizuje

 Pozor na mat

Riešenie oboch pozícií dvojťažky je síce nezvyčajné, ale iste nedá veľa práce: zato porovnanie variantového obsahu dvojníkov ukáže zaujímavé súvislosti. So štúdiou to bude ťažšie, preto uvádzame začiatok: (biely kráľ je v šachu) 1.Vg4+ K:g4 2.S:a5 Kf3+ 3.Kd5 K:e2 4.K:c4. Teraz má čierny dve možnosti 4...Sf1!, resp. 4...Kd1! v oboch variantoch biely bojuje o remízu a musí si dať pozor, aby nedostal mat... Riešenia oboch skladieb pošlite do 7. júla t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3017 a) b. Ka3 Dd1 Vh8 Sd5 Pb5 e3 f5 (7), č. Kd6 Pf6 (2), b) Pf6 premiestniť na b6, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 3018 b. Ke6 Ve2 Vf4 Sc7 Pb3 (5), č. Kg3 Da5 Sf8 Sh3 Pb4 c4 (6), biely začne a vynúti remízu.)

* Knihy za riešenie skladieb č. 3007 a 3008: vyhrávajú: Ivan Garaj, Sokolíková 23, 841 01 Bratislava, Jozef Ložek, 951 23 Lukáčovce 444 a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Riešenie skladby č. 3012 (Brada): V oboch pozíciách posledný ťah musel vykonať biely, preto je na ťahu čierny: a) 1.K:d4 Jd2 pat, 1.K:f4 Sf3 pat, b) 1.K:d4 Sf3 pat, 1.K:f4 Jd2 pat. Duchaplná recipročná zámena patov, motivovaná premiestnením bieleho jazdca, ktorý prestáva kryť e3, zacloní Va5 k f5, zároveň však napadne c4 a g4.


Šachprofil

Štvrté tohtoročné číslo nášho šachového mesačníka prináša na 52 stranách spravodajstvo a partie z turnajov Ter Apel (Holandsko), Ibis Masters (Nemecko) a najmä Dos Hermanas (Španielsko), výbery partií zo slovenskej a českej ligy, správy o domácich turnajoch mládeže, dva články o koncovkách, zaujímavosti z histórie (Tarrasch, turnaj na Sliači 1932), množstvo ďalších správ a pravidelné rubriky korešpondenčného a kompozičného šachu. Osobitnou prílohou je preklad najnovších pravidiel šachu FlDE a novinkou štúdiová časť (v ktorej nám však chýbajú miesta uverejnenia jednotlivých skladieb). Časopis si možno objednať na adrese redakcie, Severná 7/7, 036 01 Martin, ročné predplatné je 288 Sk. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred