Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.7.1992)


Problém č. 2551 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2552 – originál

Peter Durst, Levoča

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaABC – BCA

Dvojťažka nášho vynikajúceho, ale v poslednom čase málo aktívneho skladateľa konkurovala v zápase s Lotyšskom. Obsahuje zvodnosť 1.Dh7? s hrozbou 2.D:f7(A) mat a varianty 1...Jf7~ 2.D:e7(B) mat, 1...Jd6 2.Jf4(C) mat – čo bude s písmenami ABC v riešení? Pomocný mat má dve riešenia, pričom ťahy bieleho možno zapísať taktiež "písmenovým" vzťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu. (V č. 2551 biely začne a dá mat druhým ťahom; v pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2536-2538 vyhrávajú: Peter Durst, Sídlisko Západ II, bl. Jasmín, 054 01 Levoča, Pavol Kolek, Rozkvet 2010/26-36, 017 01 Považská Bystrica a žiak Kamil Ondriš, 053 03 Jablonov 219.

Riešenie problému č. 2545 (Nízky): 1.V:f5 Ve3 2.Sc4 J:f5 mat, duplex 1.Vc7 Sc8+ 2.Se6 V:e6 mat.

Riešenie problému č. 2546 (Klemanič): 1. riešenie 1.a5 tempo 1...c6, e4 2.e4, c6 g4 mat, 2. riešenie 1.e4 tempo 1...a5, c6 2.c6, a5 g4 mat, 3. riešenie 1.c6 tempo, 1...e4, a5 2.a5, e4 g4 mat, duplex (v ktorom začína čierny) má – pokiaľ ide o zápis skrátenou notáciou – presne rovnaké riešenia. Kombinácia je v podstate veľmi jednoduchá, ale úplná zhoda "čierno-bieleho" zápisu pôsobí veľmi efektne a treba ju pokladať za nápad hodný ocenenia.


Short vyradil Karpova

Táto správa zo semifinálového zápasu turnaja kandidátov o titul majstra sveta je už dávnejšie známa. Za osobitnú zmienku však stojí pozícia z poslednej partie (keď Short viedol 5:4) po 21. ťahu čierneho Karpova: b. Kb1 De3 Vd1 Vh1 Se2 Jb3 Jb6 Pa2 b2 c2 e4 f5 (12), č. Kh8 Df6 Vb8 Vg5 Sc8 Sf8 Je7 Pa6 b4 d6 e5 f7 h7 (13). Short pokračoval 22.J:c8 V:c8 23.S:a6 Vd8 24.Db6 Jg8 25.Ja5! d5! 26.e:d5 Je7 28.D:b4! J:d5 29.V:d5 Dg7! (rafinovaný obrat, po ktorom 30.Dc5? by prehralo a ani 30.De4 nevyzerá bezpečne, biely však hrá stále výborne...) 30.V:d6! Vg1+ 31.Vd1 V:d1+ 32.V:d1 S:b4 33.J:b4 Dg4 34.Vd8+ Kg7 35.a3 D:f5 (a až teraz dáva šancu Karpovovi...) 36.Vd1? h5 37.Ve1? (lepšie bolo 37.Sb7) 37...De6! 38.Sb7 f5 39.Sd5 Df6?. Rozhodujúca chyba v silnej časovej tiesni: po najlepšom 39...Dd6! mal čierny dokonca šance na víťazstvo. Teraz je koniec: 40.c4 e4 41.c5 a čierny sa vzdal, keďže voľného pešiaka nemôže zastaviť.

Tak sa teda skončila veľká éra Karpova, či už ako majstra sveta, alebo súpera Kasparova. Pozíciu po 21. ťahu sme však vybrali z iného dôvodu. Dodatočná analýza počítačom totiž ukázala, že biely mohol vyhrať prakticky forsírovane ťahom 22.S:a6!!. Nejde 22...S:a6 23.Jd7, ani 22...d5 23.J:c8 d4 24.Dh3, keď v iných prípadoch čierny stratí minimálne pešiaka a navyše má veľmi zlú pozíciu. Ide o jeden z prvých prípadov, keď počítač zahral lepšie ako renomovaný veľmajster...


Rekord

Bývalý majster sveta, pražský rodák W. Steinitz (1836-1900) vyhral všetky partie zo svojich oficiálnych zápasov od 4. augusta 1873 do 11. mája 1882 – celkový počet súťaží bol 25. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred