Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.5.1968)


 

Problém č. 216 – originál

Ján Calko, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 217 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 216 biely Kf7 Dd1 Vd8 Vf6 Sf4 Jb7 Jd5 Pe2 e7 g3 (10 kameňov), čierny Ke4 Vc8 Sc2 Sg1 Jb5 Jg7 Pb3 b4 c6 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 217 b. Ke7 Dd1 Se3 Sg6 Je6 Jf6 Pd6 d7 f7 (9), č. Ke5 Va4 Sb2 Sh1 Pa6 g5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry (pred zahraním prvého ťahu bieleho) 1...Sd4 2.Dh1 mat, 1...c:d5 2.D:d5 mat, druhá 1...Ve4 2.Dd5 mat, 1...Se4 2.Jg4 mat a navyše niekoľko zvodností. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 208 (Littlewood) z 19. apríla: 1.Je6 hrozí 2.Jd6+ K:f6 3.f:g8J mat, 1...Va8 2.Kd6+ K:e4 3.b:a8D mat, 1...Vb8 2.Jd4+ Kf4 3.c:b8D mat, 1...Vc8 2.Kd4+ K:e6 3.d:c8D mat, 1...Vd8 2.Jd6+ K:f6 3.e:d8D mat, 1...Ve8 2.Vh5+ K:g6 3.f:e8D mat, 1...Vf8 2.Kd4+ K:e6 3.e:f8J mat, 1...Je3+ 2.d:e3 atď. "Takú krásnu a zaujímavú úlohu som ešte neriešil" nám napísalo takmer zhodne niekoľko riešiteľov. Tému mnohonásobnej premeny pešiakov v trojťažke dosiaľ ešte nikto takýmto spôsobom nespracoval. – Knižné ceny vyhrávajú: Dušan Ivan, Svit I/95, Jana Šustíková, Bratislava, Škultétyho 8 a Juraj Vašičkanin, Hažin nad Cirochou 112, okr. Humenné.

Riešenie problému č. 209 (Sklenár) z 26. apríla: a) 1.Dg1 Ka3 2.Da1 mat, 1...Ka5 2.Da7 mat, b) 1.Db8 Ka2 2.Db2 mat, 1...Ka4 2.Db4 mat. Forma dvojčiat je asi najvhodnejšia na vytváranie originálnych tém v miniatúrnych dvojťažkách.

* Problémový krúžok ZK Kotva Praha vydal ďalšie dva zväzky Galérie československých skladateľov. V č. 6 je 60 problémov Emila Převorovského (20.5.1920 – 4.10.1942), jedného z najtalentovanejších českých skladateľov, ktorý zomrel vo veľmi mladom veku na tuberkulózu. Zväzok 7 je venovaný Ladislavovi Cimburkovi (24.9.1867 – 27.2.1915), dodnes pomerne málo známemu, ale významnému autorovi z dôb rozkvetu českej školy – obsahuje 108 úloh, takmer celú jeho tvorbu. Brožúrky si možno objednať na adresu I. Mikan, Praha 2 – Vinohrady, Krkonošská 10. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred