Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(31. 8. 2001)


Problém č. 2070

Otto Dehler, Nemecko

Neue Leipziger Zeitung 1939

Mat 2. ťahom (4+3)


Problém č. 2071

Harry Viggo Tuxen, Dánsko

Eskilstuna Kuriren 1950

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 2070: b. Kc7, Dh4, Sc6, Pb2 (4), č. Kc5, Vc1, Jc2 (3) – mat 2. ťahom, 2071: b. Kb6, Vc6, Ve2, Se5, Pf3 (5), č. Kd5, Jf5 (2) – mat 2. ťahom.

Po č. 2068 (V. Meľničenko: b. Ke8, Vh6, Vh7, Pg7 (4), č. Kg8, Vf7, Pe7 (3) – mat 2. ťahom) a č. 2069 (M. Maranďuk: b. Ka8, Dg7, Vh5, Jh4, Pf4 (5), č. Ke6, Pd7 (2) – mat 2. ťahom) z minulej rubriky, pokračuje naša jesenná dlhodobá riešiteľská súťaž o peňažné ceny ďalšími dvoma súťažnými skladbami. Obe sú miniatúrne dvojťažky z klasickej kuchyne.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 2012–2051. Maximálne bolo možné získať 119 bodov, z toho za nekorektnosti ani jeden. O poradí riešiteľov rozhodli hlavne dve posledné štúdie č. 2050 a 2051, ale aj č. 2031 a 2039. Poradie riešiteľov: I.–II. cena ex aequo 119 bodov: I. Bandžuch, Spišská Nová Ves a L. Salai, Martin (každý vyhráva 550 Sk), III.–IV. cena ex aequo 117 bodov: O. Jančík – J. Minarovič, Trnava a O. Ralík, Nitra (každý vyhráva 275 Sk), V. cena: 116 bodov: M. Kasár, Brezno (vyhráva 150 Sk).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 35 bodov, žrebom vyhrávajú 60 Sk nasledujúci: A. Baroška (Kalná nad Hronom), V. Bilka (Bílkove Humence), A. Kalita (Bratislava), M. Földesi (Levice), G. Kollárik (Leopoldov), J. Kulik (Bratislava), Š. Papán (Dolný Kubín), M. Trubač (Levice), J. Šesták (Rožňava) a P. Špik (Šaľa).

Poradie ostatných riešiteľov: 114 b: M. Trubač a G. Kollárik, 111 b: Ľ. Oravec, F. Šimko, P. Škoda a S. Vokál, 110 b: M. Földesi a M. Svrček, 108 b: A. Kalita a J. Kuvik, 107 b: P. Filippi, 106 b: A. Baroška, 105 b: M. Hovančík a Š. Papán, 104 b: J. Kulik, 101 b: B. Moravčík, 100 b: D. Veselý, 96 b: L. Krump a A. Rázga, 92 b: J. Karel, 83 b: P. Kolek, 66 b: V. Bilka, 65 b: J. Tomanička, 64 b: J. Vojtik, 55 b: J. Vaňko, 47 b: A. Derfényi a J. Majerčák, 42 b: P. Špik, 39 b: J. Šesták, atď. Námietky zašlite najneskôr do 3 dní. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.

* Rozhodca nášho 50. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Práca 2000 – Mgr. Štefan Sovík z Nitry, vypracoval tento predbežný výsledok: I. cena: č. 1929 (L. Salai jr.), II. cena: č. 1947 (J. Bohdanov), III. cena: č. 1987 (V. Rudenko), Mimoriadna cena: č. 1998 (B. Formánek), 1. čestné uznanie: č. 1999 (H. Gockel), 2. čestné uznanie: č. 1945 (M. Keller a T. Zirkwitz), 3. čestné uznanie: č. 1975 (V. Šavyrin), 1. pochvalná zmienka: č. 1957 (Z. Labai), 2. pochvalná zmienka: č. 1993 (K. Mlynka), 3. pochvalná zmienka: č. 1951 (E. Petite). Námietky zašlite najneskôr do 31. októbra 2001. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred