Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.5.2002)


Skladba č. 3381 – originál

Jozef Taraba †

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaOdväzovanie

Uverejňujeme ešte jednu skladbu z pozostalosti Jozefa Tarabu. Tentokrát ide o dvojťahový pomocný mat s dvoma riešeniami, v ktorých sa využíva odväzovanie bielych kameňov (raz priame, raz nepriame). Zaujímavé je však aj určité napätie v niektorých ťahoch, čo iste ocenia najmä riešitelia.

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb1 Vc6 Vd1 Pb5 c2 f4 (6), č. Kd5 De1 Vb6 Sa1 Sg6 Jb2 Pa4 a5 d4 e2 f2 (11), čierny začne a pomôže čiernemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

* Ďalšie stretnutia bratislavských záujemcov o kompozičný šach budú 24. mája a 14. júna (piatky), ale potom výnimočne vo štvrtok 4. júla t. r., vždy od 18. do 21. h. Miestom stretnutí je klubovňa v Dome kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici. Vítaní sú aj noví záujemcovia!

Riešenie skladby č. 3377 (Ložek): 1.Vf4 Se3 2.f5 Sd4 mat, 1.Vbf6 e3 2.Sd4 e:d4 mat, 1.Jf3 Je3 2.Jd4 Jg4 mat. Blokovania polí a tri modelové maty, je však škoda, že biely pešiak sa využíva iba v jednom z nich. Knihu za správne riešenia vyhráva Jozef Lukáč, A. Škarvana 4/27, 971 01 Prievidza. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred