Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.8.1965)


Problém č. 35A. G. Thorén

Svenska Dagbladet 10.1927

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 Dg4 Vf3 Ph2 (4 kamene), čierny Kg1 Sg2 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Zo štyroch zdanlivo rovnakých možností iba jedna vedie k cieľu. – Troch správnych riešiteľov dnešného problému odmeníme knihou. Okrem toho prebieha štvrťročná súťaž o 11 cien. Riešenie pošlite na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4.

Riešenie problému č. 32 (Schneider) zo 7. augusta: Tematický pokus 1.Vb5? s hrozbou 2.Va5 mat nevedie k matu 3. ťahom pre účinnú obranu 1...Se1! Prípravným plánom 1.Vb4 (hrozí 2.Va4 mat) sa čierny donúti k obrane 1...Jc3!, čím preruší líniu e1-a5 a umožní tak uskutočnenie hlavného plánu 2.Vb5! s hrozbou 3.Va5 mat, aby po novej obrane 2...J:b5 dal mat 3.c:b5. Zaujímavá je náhrada účinnej obrany Se1 neúčinnou obranou J:b5 – nie je už také dôležité, že uvedenej logickej téme sa hovorí "drážďanská". Prilákanie jazdca na c3 je účelovo ekonomické, lebo nemá nijaký iný účel ako prerušiť e1-a5. – Knižné ceny vyhrávajú: Kamil Jureník, Bratislava, Mlynské Nivy 17, Jozef Rúžička, Bratislava, Miletičova 36 a Terézia Vašková, Bidovce, ZDŠ, okr. Košice.


Novonemecká škola

Cieľom šachistu v partii je poraziť súpera, nezáleží na tom, ako. Predsa však oveľa väčší záujem vzbudí partia s krásnou kombináciou. Pojem krása je síce značne relatívny, každý môže vidieť krásu v niečom inom, ale je fakt, že niektoré šachové partie vzbudzujú estetické dojmy. A snáď najviac krásy vyplýva z logiky šachového boja, z myšlienkovej presnosti šachistu.

Krása tohto druhu sa uplatňuje aj v problémovom šachu, v problémoch, ktorým hovoríme "logické" alebo "novonemecké". Ide tu o skladby, ktorých kombinačná náplň je podaná veľmi precízne a jednoznačne, či – ako sa odborne hovorí – logicky a účelovo ekonomicky.

Novonemecká škola, ktorá vznikla začiatkom tohto storočia, dala uvedeným pojmom úzky a presný obsah. Logika v problémovom šachu znamená akési rozčlenenie kombinácie na myšlienkové plány, ktorých spojením sa dochádza k riešeniu. Charakteristickým prvkom logických problémov sú tematické pokusy – ťahy bieleho, ktoré nevedú k cieľu pre možnosť účinnej obrany čierneho. Pointa kombinácie potom spočíva práve v predbežnom odstránení účinnej obrany. Spôsoby, ako to dosiahnuť, bývajú rôzne, dôležité však je, aby boli účelovo ekonomické, aby sa v nich nevyskytli nijaké vedľajšie myšlienky.

Všetky naše augustové trojťažky patria do oblasti novonemeckej školy. Pravda, v súčasnosti sa tvorivé princípy tohto smeru uplatňujú najmä v mnohoťažkách. Teória novonemeckej školy je pomerne zložitá a v krátkom článku ju možno načrtnúť iba povrchne a všeobecne. Čiastočnou konkretizáciou budú vysvetlivky k riešeniam predložených problémov č. 32-35.


Vzad <<  >> Vpred