Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.3.1993)


Problém č. 2619Alexandr Feoktistov

2. čestné uznanie

Moskovský turnaj 1991

Mat 2. ťahom, pozri text


 

Problém č. 2620 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráDvojťahové štvorčatá

Významnému ruskému šachovému skladateľovi sa podaril pekný kúsok, keď v štyroch pozíciách vzniknutých postupným premiestňovaním vždy jedného (ale iného) kameňa dosiahol spolu 10 neopakujúcich sa matov (len jedenásty sa už opakuje, ale s inou motiváciou). Originálna štúdia nášho dlhoročného prispievateľa ukazuje, že aj v koncovke s nerovnakými strelcami možno dosiahnuť víťazstvo: 1.Se2! Ke8 2.g5! f:g5 3.Sh5+ Kd8 4.Sg4 Ke8 5.Ke6 Sf8, resp. 1...Kf7 2.g5 f:g5 3.Sh5+ Kf8 4.Ke6 g4... a naši riešitelia už isto doplnia zvyšných pár ťahov (prípadne aj dokážu, prečo nestačí 1.Ke6? alebo 1.Kg6?, čo má však svoje nesporné jemnosti). Riešenia všetkých štyroch pozícií dvojťažky a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2619 a) biely začne a dá mat druhým ťahom, čo platí rovnako pre pozíciu b) s Pd6 namiesto b5, c) s ďalším premiestnením Pf7 na d7 a potom d) Jb7 na b4 – keď ďalšie pozície vznikajú vždy z predchádzajúcich a nie z pôvodnej); v č. 2620 biely začne a vynúti výhru aj proti najlepšej obrane čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2608 a 2609 vyhrávajú: Marta Adásková, J. Murgaša 5/3, 971 01 Prievidza, Juraj Lörinc, ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom a Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.

Riešenie problému č. 2614 (Hicks): a) 1.Je3 hrozí 2.Vd5 mat, 1...J:e3, D:e3 2.e:f3, J:f6 mat, b) 1.Vd5 hrozí 2.e:f3 mat, 1...Je3, De3 2.J:f6, J:e3 mat. Mimoriadne originálna dvojťažka s cyklickou zámenou prvých ťahov, hrozieb a matov po dvoch rovnakých obranách, čomu by sa mohlo hovoriť rozšírená Djuraševićova téma. Len detailný rozbor ukáže, čo všetko bolo treba "splniť" aby mechanizmus vyšiel (biela polobatéria, čierna poloväzba, otváranie g3-e5, g5-e3, napadnutie e5, zrušenie krytia e3 atď.) – niet divu, že autor použil premenených strelcov a dvojčatá s premiestňovaním dvoch kameňov.


* * *

Veľmajster Blatný

Známy brnenský šachista Pavel Blatný (syn bývalého sekretára šachového zväzu Františka) splnil na turnaji v Mníchove (na prelome rokov 1992-93) poslednú veľmajstrovskú normu, keď sa so 7 bodmi delil o druhé-tretie miesto s Maďarom Černinom, pol bodu za Angličanom Hodgsonom. Zaujímavo si poradil s vynikajúcim ruským veľmajstrom Romanišinom. V pozícii po svojom 37. ťahu Dg4:Pg5 (b. Kh1 Dg5 Ve1 Ve3 Sa1 Jg3 Pf5 g2 h3; č. Kg8 Dc2 Vd8 Vf7 Sc4 Sg7 Pa6 b5 c5 e5 h7) mal síce o dvoch pešiakov menej, ale silný útok na kráľovskom krídle. Proti rozhodujúcej hrozbe V:e5 sa pokúsil čierny o obeť kvality 37...Vd1 38.V:e5 V:a1!?, ale biely urobil rázny koniec 39.Ve8+ Vf8 40.V:f8+ K:f8 41.Db8+ Kf7 42.De8+ a čierny sa vzdal, lebo po 42...Kf6 nasleduje pekný mat 43.De7...


U.S.Problem bulletin

Tak sa nazýva jediný kompozičný časopis vychádzajúci v USA a redigovaný americkým Grékom Stefanosom Pantazisom (adresa: 710 Dobson Street 2, Evanston, IL 60202). Vychádza šesťkrát ročne na 16 stranách malého formátu, má však dobrých prispievateľov a pomerne kvalitné turnaje. V nedávno ukončenom turnaji dvojťažiek za rok 1991 získal náš Peter Gvozdják prvú pochvalu, ale na listine vyznamenaných sú tieto mená: Maleika, Prins, Degener, Šaňšin a Slesarenko, Savournin, Parthasarathy, Lipton a Shire... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred