Vzad << >> Vpred

ŠACH

(6.9.2007)


Skladba č. 3646 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 2. ťahom (3–3)Tri modelové maty

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Df7 Jf3 (3), č. Kh8 Sh7 Jf8 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3642 (Mlynka): a) 1.Kh7 g:f8D 2.Sg7 D:e7 3.Kg8 D:h4 4.Kf8 Dd8 mat, b) 1.Vh8 g:h8V+ 2.Kg7 V:h4 3.Kf8 Vd4 4.Sg7 Vd8 mat. Zaujímavá analógia riešení, ktorá spočíva v premenách pešiaka, v geometrii pohybov a v matoch na tom istom poli. – Vypísanú odmenu vyhráva Ľudovít Šoltýs, Sokolovská 19, 040 11 Košice.

* O vynikajúcom šachistovi Richardovi Rétim (1889-1929) sú na internetovej stránke www.osobnosti.sk tieto úvodné vety: Hoci sa narodil na Slovensku (vtedy Československu), bol československým občanom, česky ani slovensky nehovoril. Detstvo a mladosť prežil vo Viedni. Treba to, samozrejme, opraviť. Rodným štátom bolo vtedy Rakúsko-Uhorsko; občanom ČSR sa mohol stať až po r. 1918. Do svojho 15. roku žil v Pezinku, je preto pravdepodobné, že slovenčine rozumel, aj keď sa doma rozprávali po nemecky. V článku sa ešte môžeme dočítať, že je pochovaný v Prahe, to však tiež nie je pravda, lebo Rétiho urna je uložená vo Viedni. A to nehovoríme o viacerých ďalších chybách. Poučenie: internet občas klame... (kh)


Vzad << >> Vpred