F
     Slovenská republika 126
Fabel K.
     Elektra 9
     Fakty 10
     Hlas ľudu 11 13 449* 641* 1768 1769 2513 2514
     Horizont 19* 49 133
     Ľud 236 248 315
     Šport 157
     Práca 1396 1397
     Pravda 108 186 646 3072 3234
     Slovenský denník 15 130
     SME 15 90 368 478* 1077
     Smer 179 200
     Technické noviny 4
Fabiny J.
     Východoslovenské noviny 76/41 913 937
Fábry J.
     Pravda 379 514 803
     Smena 259
     Východoslovenské noviny 64/11 64/22 65/02 67/36 67/44 69/25 70/10 71/24 72/10 72/44 73/04 73/13 73/28 74/04 74/23
  74/24 76/07 77/17 77/33 697 751 770 782 790 863 924 944
Farago P.
     Šport 207
Farion P.
     SME 1243
Farius A.
     Ľud 28 33 113
     Práca 538* 551*
Farkaš P.
     Pravda 1671
Fasher E.
     Pravda 2625 2640 2671* 2685 2738 2748 2802 2807 2830 2847 2848
Feast F. B.
     SME 1198
Feather C.
     Národná obroda 132
     Šport 523
     Pravda 3005
Fedjakov S.
     Hlas ľudu 2168
     Slovenský denník 120
Fedor J.
     Východoslovenské noviny 77/14 77/31
Fedorovič R.
     Hlas ľudu 800* 826* 869 870* 996* 1056* 1142 1160 1208* 1465* 1467* 1643* 1661* 1714* 1747*
  1897* 1925* 2065 2066 2067* 2325 2326 2343 2344 2361 2363 2499 2507 2525
     Práca 1262 1302 1316
     Slovenská republika 187*
     Slovenský denník 33 71* 102 158
Fedotov V.
     SME 1216
Feigl M.
     Práca 1962
Feijter de C.J.
     Technické noviny 490
Feoktistov A.
     Hlas ľudu 90 687
     Národná obroda 128 162
     Šport 158
     Práca 1711
     Pravda 783 2619
     Východoslovenské noviny 69/44
Ferber E.
     Národná obroda 48
     Pravda 30
     SME 553
Ferreter R.
     Práca 839
Ferrón E.
     Ľud 162
     SME 807
Fiala K.
     Šport 475
Fica A.
     Fakty 153
     Hlas ľudu 334 340* 492* 1302* 2331*
     Národná osveta 107
     Šport 502
     Práca 1194 1229
     Pravda 366 381 488 492 639* 702 1387 1390 1402 3735* 3821 4321* 4379 4393* 4420
  4446
     Smena 383 406
Figueiredo J.
     Fakty 127*
Figueiredo M.
     Fakty 127*
Filho M.
     Pravda 1482*
Filipčenko I.
     Hlas ľudu 908*
Filipčenko S.
     Hlas ľudu 908*
Filippov N. F.
     Práca 906
Fink A. J.
     Pravda 1510* 3539
     Slovenský denník 9*
     SME 28*
     Smena 22*
     Technické noviny 28*
Firbás N.
     Hlas ľudu 1323
Firdausí A.
     Šport 300
     Pravda 3310
     SME 212
Fischer H.
     Hlas ľudu 12
     Ľud 174
Fischer R.
     Hlas ľudu 345
Fischman W.
     Horizont 71*
Fišman V.
     Pravda 3197*
     SME 601* 790*
Fitch Ch.L.
     Hlas ľudu 2340
Fjellström Z.
     Hlas ľudu 76 561 2620
     Ľud 42 194
     SME 1215
     Východoslovenské noviny 69/34
Fleck F.
     Fakty 160
     Hlas ľudu 2491*
     Ľud 51 73 117 129
     Šport 201
     Obzor 18
     Príroda a spoločnosť 83*
     Práca 357
     Pravda 436 1225
     Slovenský denník 13
     SME 239
     Východoslovenské noviny 67/01 67/18 1017
     Život 23
Florov M.
     Elektra 3*
Földeák A.
     Technické noviny 416
Földesi M.
     Pravda 2767 2793 2826
Folkmann M.
     Hlas ľudu 1100 1200
     Ľud 198
     Národná osveta 47
     Šport 11
     Príroda a spoločnosť 59
     Pravda 881 1276
     Slovenská republika 10 121
     SME 200 394
     Československý šport 21
Fomičev J.
     Hlas ľudu 1693 1786 1974
     Práca 1053 1563* 1578 1579 1632 1659 1716 1717 2035 2079*
     Slovenský denník 57
     Technické noviny 696*
     Východoslovenské noviny 1160* 1199* 1208* 1228 1241 1301* 1321 1338*
Fontaine L.
     Ľud 74
Fontana R.
     Obrana ľudu 30
Formánek A.
     Pravda 527 787 848
     Technické noviny 116*
     Večerník 77
Formánek B.
     Fakty 19 175
     Hlas ľudu 772 1028 1303 2332
     Ľud 85* 94 105 131* 158 209 4 28 70
     Národná obroda 71 111 116 213
     Národná osveta 4 6 109
     Šport 178
     Obzor 24
     Obrana ľudu 30 36 41 42 92 181 200
     Príroda a spoločnosť 49 75 77
     Poddukelské noviny 112 113
     Pionierske noviny 6
     Práca 250 288 302 310 315 325 330 336 364 375 386 396 414 423* 452
  472* 490 493* 497 504* 524 538* 551* 618* 622 629 632* 731 806 861
  1006 1007 1214 1215 1735 1998
     Pravda 37 99 127 149 156 158 243 277 282 340* 511 707 713 719* 910
  911 942 1065 1066 1076 1077 1330 1394 1548 1872 1915 2147* 2665* 2700 2762*
  2794 2805 2823* 2828 2885 2916 2925* 2929 2975 3036* 3094* 3103 3137* 3143 3166
  3167 3233* 3238* 3263 3309 3315* 3329 3411* 3438a* 3472 3523* 3577* 3597* 3604* 3632*
  3741* 3758 3776* 3875* 3917* 3924* 3937* 3969* 3990* 4001* 4024* 4027 4037* 4044* 4056
  4090* 4125 4140* 4186* 4190* 4203* 4208* 4221* 4253* 4257* 4286 4291* 4313* 4350* 4353
  4390* 4396 4409 4440 4462 4480* 4485** 4499 4525
     Slovenská republika 19 65 83 179 192* 214
     Slovenský denník 18 151
     SME 4 30 63* 69 75* 99 169 211 235 265* 269 278 294* 302* 340
  356 402 409 446 470 477 492 547* 581 608 613 676 689 847 869
  924 949* 971 1068* 1106* 1111 1140 1152* 1211
     Smena 2 20 30 215
     Svet socializmu 38 49
     Československý šport 8 99 107 151
     Technické noviny 42 78* 116* 155 291 321 724 731
     Večerník 3
     Východoslovenské noviny 63/08
Forsberg H.
     Príroda a spoločnosť 78
Forsberg R.
     Šport 402
Förster K.
     Šport 511
Förster R.
     Obzor 175
Foschini E.
     Šport 331
Fossum A.
     Šport 234
     Pravda 679
Fougiaxis H.
     Hlas ľudu 2592
     Šport 550
     SME 304
Fox C. M.
     Šport 398
     Technické noviny 25
Freimann
     Elektra 2*
Frič I.
     Ľud 300
     Národná osveta 55
     Šport 23
     Poddukelské noviny 209
     Pravda 3889
     Slovenská republika 47
     Smena 400
     Československý šport 110
     Technické noviny 33 87
Fridlizius J.
     Šport 231
     SME 495
Friedgood D.
     SME 680
Frigin V.
     Hlas ľudu 1361 1375 1563* 1662 1859
Frink O.
     SME 1086
Fritz J.
     Ľud 43
     Šport 44
     Obzor 117 141
     Príroda a spoločnosť 23 71
     Práca 1129 1363
     Pravda 1343 1627 1960 2983
     Slovenská republika 167
     Spišské hlasy 82/2
     SME 345 700
     Československý šport 144
     Technické noviny 17 84 307 358 361 364 367 665
     Východoslovenské noviny 68/20 1251 1339
Fröberg H.
     Fakty 184
     Hlas ľudu 461 760 1183 1531 2003 2005
     Obzor 58
     Poddukelské noviny 84
     Práca 69 1542 1543 1586 1587 1593 1752 1753
     Pravda 2864*
     Slovenský denník 64 76
     SME 955 1204
     Smer 186
     Technické noviny 38 311
Frode G.
     Hlas ľudu 318
Frolkin A.
     Hlas ľudu 1566*
Frolkovič P.
     Hlas ľudu 829
     Šport 463
     Pravda 1001 1029 1057 1280
     Podtatranské noviny 16
     Večerník 19
Fucl M.
     Pravda 1383
Fudala R.
     Východoslovenské noviny 70/32
Fuchs L.
     Pravda 649 686 1609 1677
     Východoslovenské noviny 74/46 701 1141
Fujii Y.
     SME 305
Fulla A.
     Ľud 202
     Šport 582
     Práca 136 166 173 244 290 313 807 840 866 956
     Smena 145
     Československý šport 7
Funk H. E.
     Príroda a spoločnosť 7
     Technické noviny 70