Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.6.2012)


Skladba č. 3889Ivan Frič

Magyar Sakkvilág 8.6.1913

Mat 2. ťahom (9–9)Najkratšia partia v histórii zápasov o majstra sveta

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 Da2 Va3 Vd5 Sg1 Sg4 Je2 Pd2 f2 (9), č. Ke4 Dg8 Vb4 Vc6 Sd6 Jb6 Jh4 Pc4 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. V antológii Kompozičný šach na Slovensku je uvedené, že martinský rodák I. Frič uverejnil svoju prvotinu r. 1917. Náš riešiteľ M. Červenka zistil, že sa tak stalo minimálne už o 4 roky skôr (keď autor býval v Levoči). Riešenie dvojťažky pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3885 (Slávik): I. 1.Ke6 Vf7 2.Se5 Sd5 mat, II. 1.Sb6 Kd7 2.Sd4 Vf5 mat, III. 1.Sd8 Vf4 2.Sf6 Ve4 mat, IV. 1.Kd4 Kb5 2.Se5 Vd3 mat. Štyri blokovania polí strelcom – dobré využitie daného materiálu. – Vypísanú odmenu vyhráva MUDr. Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava.

● Zo zápasu o titul majstra sveta uvádzame 8. partiu, v ktorej Anand (biely) rekordne rýchlo porazil Gelfanda: 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.f3 c5 4.d5 d6 5.e4 Sg7 6.Je2 0–0 7.Jec3 Jh5 8.Sg5 Sf6 9.S:f6 e:f6 10.Dd2 f5 11.e:f5 S:f5 12.g4 Ve8+ 13.Kd1 S:b1 14.V:b1 Df6?? 15.g:h5 D:f3+ 16.Kc2 D:h1 17.Df2!! a čierny sa vzdal. Proti strate dámy by mal jedine obeť jazdca 17...Jc6!?, ale ani tá by ho nezachránila.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 8. júna) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred