Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.7.2012)


Skladba č. 3893 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (6–10)Slovenskí šachoví skladatelia v Albume FIDE

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Vh6 Je7 Pc2 c3 f2 (6), č. Ke4 Vf5 Sc7 Se2 Jh4 Pa5 e6 g4 g5 h7 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3889 (Frič): 1.f4 hrozí 2.Vd4 mat, 1...K:d5(S:f4) 2.Jc3 mat, 1...D:d5 2.Ve3 mat, 1...J:d5 2.Dc2 mat, 1...c3 2.d3 mat, 1...Sc5(Se5) 2.Ve5 mat, 1...Jf5(Jf3) 2.Sf3 mat. Pekná "dobová" strategická dvojťažka. Je dosť pravdepodobné, že jej autor, rodák z Martina (1889), publikoval aj ďalšie skladby, o ktorých zatiaľ nevieme. – Vypísanú odmenu vyhráva MUDr. Zoltán Ralbovský, Liptovská 7, 821 09 Bratislava.

● Už roky čakáme na oficiálne výsledky Albumu FIDE 2004-2006 – inými slovami, na počty bodov, ktoré získali jednotliví autori za svoje vybrané skladby do tohto zväzku. Kniha síce ešte stále nevyšla, ale možno predpokladať, že už nedôjde k zmenám oproti dávno publikovanému predbežnému výsledku. Takže bodové poradie slovenských šachových skladateľov vyzerá takto: P. Gvozdják 10,67, J. Lörinc 8,83, Z. Labai 4, Š. Sovík 3, E. Klemanič a L. Salai po 2,5, M. Hlinka 1,67, J. Brabec, D. Novomeský a S. Vokál po 1, T. Hernádi a Ľ. Lačný po 0,83. (kh)


Vzad << >> Vpred