Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(23.9.2006)


Skladba č. 356 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom (4–6)

b) Pb5 na b6

(ruža Rg4 – pozri text)Naše občasné výlety do zákutí exošachu dnes nasmerujeme na figúru, ktorá dostala príznačný názov ruža. Znázorňuje sa obyčajne ležatým jazdcom a pohybuje sa jazdcovými skokmi po dráhe pravidelného osemuholníka. Napr. biela Rg4 na diagrame môže ťahať na f2, ale cez toto pole aj na d1 a ďalej na b2-a4-b6-d7 (teda na ktorékoľvek z uvedených polí, lebo na danej ceste sú všetky polia prázdne; na d7 by brala čierneho jazdca). Druhou trajektóriou je g4-e3-c4-b6-c8. A sú aj ďalšie možnosti, takže spolu je tejto ruži prístupných v prvom ťahu 14 polí (pričom na niektoré z nich sa môže dostať dvoma cestami). Dvojníková dvojťažka na diagrame je školským príkladom na široký akčný rádius ruže v rámci dvoch ťahov, pričom v riešeniach vychádzajú modelové maty po ľubovoľnom ťahu čierneho jazdca a ťahoch pešiakov. Odporúčame si zariešiť – je to dobrá zábava! (Podotýkame, že v pozícii a) na ťah 1...Jd7~ zo základného postavenia je pripravený mat 2.R:f6, a po zvodníku 1.Rg8? a odpovedi 1...f5 ide zaujímavé 2.Ra8 mat, ale čierny sa ubráni ťahom 1...b3!)

Kontrolná notácia: a) b. Ke1 Rg4 Pd6 e7 (4), č. Ke8 Jd7 Pb4 b5 f6 f7 (6), b) premiestniť Pb5 na b6; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 355 (Janevski – pomocný mat druhým ťahom): 1.J:d4 Vf6! (Vf5?) 2.K:h4 Vg6 mat, 1.S:d4 Vf5! (Vf6?) 2.Kg4 V:f3 mat. Čierny musí brať bielu vežu, aby umožnil svojmu kráľovi vstup na 4. rad po prvom ťahu bieleho, ktorým sa vytvára batéria. Veľmi dobrá analógia včítane antiduálov (uvedených v zátvorkách). (ff)


Vzad <<  >> Vpred