Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(16.9.2006)


Skladba č. 355Živko Janevski

Orbit, júl 2006

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (7–6)Macedónsko dosiahlo v kompozičnom šachu oveľa viac, ako by zodpovedalo počtu jeho obyvateľov. Má veľmajstra Živka Janevského, získalo množstvo vyznamenaní v medzinárodných súťažiach a bodov v Albumoch FIDE a – vydáva Orbit. Ide o časopis, ktorý vychádza už osem rokov, každoročne 4 čísla a každé číslo priemerne na 52 stranách. Ale osobitne zaujímavá a ojedinelá je jeho výlučná špecializácia na pomocné maty, samomaty a retrográdne problémy. Dosiaľ uverejnil z týchto druhov skladieb už takmer 2000 originálov, má pravidelné skladateľské súťaže, prináša kvalitné odborné články, prehľady zahraničných skladieb a krátke životopisy významných autorov. Samozrejme, hlavným redaktorom Orbitu je Janevski, ale stálych spolupracovníkov má vo viacerých štátoch, pričom všetky materiály uverejňuje v angličtine. – Na dnešný diagram sme vybrali z jeho tvorby čerstvý dvojťahový pomocný mat s originálnou analógiou dvoch riešení.

Kontrolná notácia: b. Ke8 Vd4 Vf4 Sc8 Se7 Pe2 h4 (7), č. Kg3 Sa7 Jb3 Pf3 g7 h5 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 354 (Dowd – mat štvrtým ťahom): 1.Sf2 hrozí 2.Sg3+ Je5 3.S:e5 mat, 1...Sc6 2.Sg3+ Je5 3.D:e5+ Kd7 4.De6 mat, 1...c6 2.Sc5+ Kc7 3. D:a5+ Kb7 4.Da7 mat, 2...J:c5 3.Db8+ Kd7 4. Dd8 mat, 1...Je7 2.V:e7 c6 3.Sg3+ Je5 4.S:e5 mat. Variantová štvorťažka vhodná na riešiteľské súťaže. (ff)


Vzad <<  >> Vpred