Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.9.2006)


Skladba č. 354 – originál

Steven B. Dowd

Birmingham, USA

Mat 4. ťahom (5–7)Niekoľko cenných úspechov dosiahli naši šachisti v skladateľských súťažiach významného ruského štvrťročníka Uraľskij problemist (ktorého hlavným redaktorom je A. Selivanov). V roku 2004 získal štvrtú cenu D. Novomeský za päťťahový pomocný mat a 3.-5. cenu ex aequo J. Brabec za dvojťažku s cvrčkami v madraskom šachu. V roku 2005 má v oddelení samomatov druhú cenu dvojica L. Salai jr. a E. Klemanič, a zvláštnu cenu P. Gvozdják (obe skladby sú dvojťahové). Navyše si takmer zopakovali svoje ocenenia D. Novomeský (tretia cena za päťťahový pomocný mat s exokameňmi) a J. Brabec (zvláštna cena za dvojťažku taktiež s exokameňmi). Okrem toho Z. Labai získal niekoľko vyznamenaní v osobitných súťažiach časopisu, najmä druhú cenu za dvojťažku v jubilejnom turnaji J. Lazareva.

Ďalšiu vlastnú skladbu nám poslal náš prispievateľ z Alabamy. Tentoraz ide o štvorťažku, ktorá má po prvom ťahu bieleho kratšiu hrozbu, ale rozvetvuje sa do štvorťahových variantov po 1...c6, 1...Sc6 a 1...Je7.

Kontrolná notácia: b. Kg1 Db5 Ve8 Sa7 Pf6 (5), č. Kd6 Sd5 Jd7 Jg8 Pa5 c7 g6 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 353 (Aschwanden – postavenie po 18. ťahu bieleho): 1.b4 e5 2.b5 e4 3.b6 e3 4.b:c7 b5 5.h4 Sa6 6.c8S Da5 7.S:d7+ J:d7 8.h5 0-0-0 9.h6 Kb8 10.h:g7 h5 11.g4 Vh6 12.Sg2 Vb6 13.Sb7 Sd6 14.Sc8 Je7 15.g8S f6 16.Sd5 V:c8 17.Sg2 V:c2 18.Sf1. Pôvodný strelec f1 bol braný na c8 a nový Sf1 vznikol premenou pešiaka na g8, ale ešte medzitým ďalší premenený strelec sa "obetoval" na d7. (ff)


Vzad <<  >> Vpred