Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.12.1996)


Skladba č. 2975 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Venuje Ľudovi Lačnému

Mat 2. ťahom

Cvrček Ch4, a8, ruža Ra1, f7Ľudovít Lačný 70-ročný

Ani sa nechce veriť, že náš svetoznámy šachový skladateľ sa pozajtra (v nedeľu 8. decembra) dožije sedemdesiatky. Rodák z Banskej Štiavnice, autor slávnej cyklickej zámeny matov z r. 1949 a desiatok iných skvelých skladieb rozličných žánrov (najmä dvojťažiek, ale ináč akýchkoľvek, s ktorými "si začne") žije už desiatky rokov v Žiari nad Hronom, je dôchodca a venuje sa najmä rôznym prácam okolo chalupy. Osobitne nás však teší, že má stále výbornú telesnú aj duševnú kondíciu a skladá na veľmajstrovskej úrovni, akoby roky ani nebežali. Čo už povedať, keď v prvých troch oddeleniach práve sa končiacej 5. svetovej súťaže získal dve zlaté medaily... Ešte veľa podobných úspechov, ale najmä pevné zdravie a životnú spokojnosť mu želá redakcia Nedeľnej Pravdy a s ňou všetci slovenskí šachoví skladatelia! Dnešnú dvojťažku vytvoril autor pre jubilanta ako hádanku a malé prekvapenie. Čitateľov prosíme o pochopenie, že v nej bolo nutné použiť dva druhy exofigúr: cvrček C (biely h4, čierny a8) ťahá v smeroch ako dáma, ale len na pole tesne za kameňom, ktorý mu stojí v ceste (napr. Ch4 pôsobí na h1, f2, f4, h6); ruža R (biela a1, čierna f7) ťahá po kruhovej dráhe s jednotkovým ťahom jazdca (napr. Rf7 na g5-f3-d2, alebo na d8-b7:a5 a pod.). Rieši 1.e5 s hrozbou 2.Jf1 mat, netematické varianty sú 1...Ca8-e4 2.Dc5 mat, 1...Rf7-d2 2.S:d2 mat. Kto odhalí ideu skladby? Dokončenie riešenia pošlite do 23. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia skladieb č. 2964 a 2965 vyhrávajú: Lenka Biganičová, Šoltésovej 13/7, 052 01 Spišská Nová Ves, Miroslav Kováčik, J. Bodona 10/4, 979 01 Rimavská Sobota a Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 13.

Riešenie skladby č. 2967 (Vokál): a) 1.0-0 s nebrániteľným 2.Vf8 mat (1...0-0-0? nie je možné, lebo po bielej rošáde sa dá dokázať, že č. kráľ sa už pohol, pravda po chybnom 1.Vf1? sa čierny ubráni práve rošádou), b) 1.Vf1, lebo v danom postavení nie je možná biela ani čierna rošáda. Zaujímavá retroskladba, založená na typických motívoch počtu braní pešiakmi, ich premien, resp. umožnenia východu veže cez základné pole kráľa. Vedľajšie riešenie 1.V:h7 (v pozícii b) opravuje autor premiestnením Pg6 na g5.

* V nasledujúcej rubrike začneme uverejňovať témy 6. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred