Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.12.1996)


Skladba č. 2976B. Zappas

Sinfonie Scacchistiche 1976

Mat 2. ťahomTéma dvojťažiek

Ako príklad na tému dvojťažiek 6. WCCT uvádzame skladbu gréckeho veľmajstra: zvodnosť 1.Jf5? je spojená s hrozbou 2.J:c7 mat, obrany 1...d3 (zaclonenie Sc2 k e4) a 1...e4 (odclonenie Sh2 k c7) vedú k matom 2.Jc3 a 2.D:d4 (vyvrátenie 1...S:c2!). Riešenie pošlite do 30. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie skladby č. 2966 vyhrávajú: Ján Hlivka, Grešova 7, 080 00 Prešov, Alojz Kubaský, Rastislavova 2, Línia, 058 01 Poprad a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Riešenie skladby č. 2968 (Hlinka) sme uverejnili pri diagrame. Pointou úvodného manévru je donútiť čierneho k ťahu Kb6, lebo zdanlivo rýchlejšie 1.Va5? nevychádza pre 1...d:c2 2.Vc5 Ve1+ 3.Kg2 Ve2+ 4.Kf3 Vd2 5.Ke3 Vd5+ s ďalším 6...V:c5 a čierny vyhrá, keď po 7.b:c5 S~ premení svojho pešiaka.

Riešenie skladby č. 2969 (Kovalič): a) 1.Sc6 Jc8 2.Vb5 D:a3 mat, b) 1.Sh6 S:f2 2.Vg5 Jf4 mat, c) 1.Vc4 Jb5 2.Sc5 Da8 mat, d) 1.Vf6 Jg5 2.Sf5 Sh2 mat. Osobitný pozičný efekt premiestňovania skupiny kameňov je umocnený jednotným zacloňovaním čiernych figúr po "kritických" ťahoch a modelovými matmi. Vysoko originálna a zaujímavá skladba.


6. svetová súťaž

Uvádzame prvé dve témy práve vypísanej 6. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (zasielacia lehota bude okolo marca 1998):

Dvojťažky: Zámena dvoch matov medzi zvodnosťou a riešením, pričom hrozba riešenia je rovnaká ako hrozba zvodnosti, ale obranné motívy tých istých obrán sú odlišné (napr. napadnutie, viazanie, odviazanie, zaclonenie, odclonenie, odblokovanie, branie, šach a pod.). Príklad na diagrame.

Pomocné maty 2. ťahom: V každej z dvoch (alebo viac) fáz biely alebo čierny manéver nevedie k cieľu v dôsledku zaclonenia bielej línie čiernym kameňom a/alebo čiernej línie bielym kameňom. Tematická línia môže už existovať v základnej pozícii, pripadne môže ísť o skrytú alebo predbežnú formu zaclonenia, keď sa línia vytvorí až v priebehu pokusu. (Téma teda nehovorí o skutočných riešeniach, tie by však s pokusmi mali obsahovo súvisieť.) Príklad: C. Feather, Moultings 1992, b. Kb1 Db3 Vf1 Sa2 Je6 (5), č. Kf7 Dg2 Vb4 Vh1 Se8 Jf5 Jf6 Pa4 c3 c5 h4 (11), pokusy 1.Vd4 D:c3? 2.Jg4 Dg7?? (zaclonenie c3-g7), 1.Ve4 Dc2? 2.Jg3 Dh7?? (c2-h7), riešenia 1.Vd4 Dc2! a 1.Ve4 D:c3! atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred