Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(23.9.2009)Skladba č. 502Alexander Fica

III. cena

Pravda 1973-1974

Mat 3. ťahom (6–13)Kontrolná notácia: b. Kb7 Dc8 Sc1 Sd5 Jf5 Jg5 (6), č. Ke5 Vf1 Vg6 Sh7 Jg2 Jh5 Pa6 b6 c2 d3 d6 g3 g7 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Alexander Fica (nar. 15. decembra 1947 v Sládečkovciach), od roku 1975 s trvalým bydliskom v Prahe. Po prvotine v roku 1965 v Smene publikoval do roku 1981 okolo 30 skladieb rozličných žánrov (z toho 12 spoločných). V skladateľských súťažiach získal 16 vyznamenaní, z toho 5 cien (jednu prvú). Skladateľsky činný bol však aj neskôr, pričom sa aktívne zúčastňoval na činnosti pražského krúžku kompozičného šachu. Je vlastníkom veľkej zbierky skladieb českej školy, ktorá predtým patrila I. Mikanovi.

Riešenie šachovej skladby: 1.Je3! hrozí 2.Dc3+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:g5 2.Sb2+ Kf4 3.J:g2 mat, 1...J:e3 2.Sb2+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:c1 2.Jf3+ Kf4 3.J:g2 mat (vedľajšie varianty 1...Kd4 2.Dc4+, 1...Vf4 2.Sb2+, 1...Vf7+ 2.J:f7+, 1...Kf6 2.Jf7 atď.). Štyri zaujímavé modelové maty – a piaty v "pomocnej" zdanlivej hre 1...K:d5 2.Je7+ Ke5 3.Dc3 mat.


Vzad <<  >> Vpred