Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.9.2009)Skladba č. 501Peter Durst

Pravda 30.8.1974

Mat 2. ťahom (5–8)Kontrolná notácia: b. Kb5 Dg7 Va4 Sh7 Pe5 (5), č. Kd5 Sh1 Sh8 Pd6 d7 e6 h2 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Peter Durst (narodený 6. februára 1954 v Levoči) uverejnil po prvotine (v roku 1969 v Pravde) vyše 120 skladieb, prevažne dvojťažiek, ale aj trojťažky, mnohoťažky a neskôr pomocné maty. V skladateľských súťažiach získal minimálne 8 vyznamenaní, z toho 2 ceny.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...d:e5, Se4 2.D:d7 S:e4 mat, zvodnosť 1.Df8? hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:e5, S:e5 2.Dc5, Da8 mat, 1...K:e5!, riešenie 1.Dg4 hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:e5, Se4, S:e5, K:e5 2.Dd1, D:e4, Dc4, Dd4 mat. Jedná trojfázová a dve dvojfázové zámeny matu po veľmi dobrom zvodníku aj úvodníku.


Vzad <<  >> Vpred