Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.9.2009)Skladba č. 500Daniel Lichard (?)

Domová pokladňica 1848, str. 263

Mat 5. ťahom (11–14)Kontrolná notácia: b. Kb2 Da3 Vh2 Sa1 Jb5 Jh7 Pb3 c4 f3 g3 g4 (11), č. Ke5 Dh8 Vd4 Vd8 Sc8 Sg5 Jb1 Je8 Pb6 d3 e3 e4 e6 g7 (14), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.

Významný slovenský kultúrny dejateľ, spisovateľ, učiteľ, novinár, vydavateľ Daniel Lichard (17. januára 1812 – 17. novembra 1882) sa mimoriadne zaslúžil aj o rozvoj kompozičného šachu na Slovensku, keď v rodinnom kalendári Domová pokladnica uverejnil v roku 1848 (v Skalici) prvý šachový diagram a zároveň prvú šachovú skladbu na území Slovenska. Bola síce publikovaná bez mena autora, ale nie je vylúčené, že ju zložil práve Lichard, o ktorom je známe, že hrával šach aj s Jozefom Miloslavom Hurbanom.

Riešenie šachovej skladby: 1.De7, proti 7 hrozbám hrá čierny najlepšie 1...Jf6 s intenciou 2.Dc7+ V8d6 3.D:d6+ (aj 3.K:b1), ale aj s duálom 2.J:d4. Na malú skúsenosť autora poukazuje, že v skladbe vôbec nehrá biela Vh2; bez nej ide taktiež 1.De7, ale tentoraz len so 4 hrozbami a napokon s jedným čistým variantom: 1...Sf4 2.D:d8 Sd7 3.K:b1 e:f3 4.D:b6 – a nebrániteľné 5.D:d4 mat.


Vzad <<  >> Vpred