Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 12. 1989)


Problém č. 1339

JUDr. Jindřich Fritz

Národní práce, 18. 2. 1940

Biely remizuje (4–5)Kontrolná notácia: b. Ke4, Vg1, Jg8, Jh8 (4), č. Ke2, Sf1, Ph2, h3, h7 (5), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho remizuje.

Minulý mesiac to bolo práve päť rokov, čo zomrel medzinárodný veľmajster FIDE JUDr. Jindřich Fritz (15. 6. 1912 – 9. 11. 1984). Patril medzi najlepších skladateľov sveta. Z jeho rozsiahlej štúdiovej tvorby sme tentoraz vybrali menej známu skladbu s prekvapivými obratmi oboch strán. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1333 (Ing. A. Bidleň): Riešiteľsky náročná skladba sa nakoniec neukázala až natoľko zložitá pre väčšinu riešiteľov. Riešenie: 1.Sh8! s hrozbou 2.Jg7 a 3.Jf5 mat, 1...Sc5 2.J:c7 D:b7 3.V:d5+ D:d5 4.Jb5 mat, 1...Sd6 2.J:f6 J:f6 3.S:f6+ Se5 4.S:e5 (V:b4) mat. Strategická skladba s "ťažkotonážnou" konštrukciou i jednotlivými motívmi zacloňovania čiernych figúr. Za správne riešenie sa dali získať maximálne 4 body.


Definitívny, konečný stav riešiteľskej súťaže za III. štvrťrok 1989

Po zaregistrovaní oprávnených námietok k predbežnému stavu, ktorý bol uverejnený 10. 11. 1989, je poradie riešiteľov nasledovné. Víťaz L. Matoňák (Poprad) získal 46 bodov, na druhom mieste M. Kašper (Levoča) má na konte 43 bodov a na treťom mieste je trojica riešiteľov R. Klein, I. Morávek, M. Šemrinec z Krompách so zhodným ziskom 41 bodov.

Bodové zisky ďalších riešiteľov: 39 bodov: P. Durst (Levoča), 38 bodov: F. Paluška (Michalovce), 36 bodov: V. Boldižár (Košice), 35 bodov: P. Leblochová (Humenné), 34 bodov: Ing. J. Mindžák (Prešov), 31 bodov: Ing. J. Karel (Praha), A. Koštek (Levoča), 28 bodov: V. Bunganič (Humenné), 26 bodov: M. Svrček ml. (Martin), 23 bodov: J. Barani (Harichovce), P. Buzinkai (Sečovce), J. Majerčák (Kežmarok), 22 bodov: J. Nálepovič (Košice), 19 bodov: Ing. J. Bodnár (Prešov), 10 bodov: Ing. J. Holík (Čierna nad Tisou), 8 bodov: A. Derfényi (Spišská Nová Ves), 6 bodov: L. Molnár (Zemplínske Hradište), 2 body: Š. Burkuš (Košice), K. Kušnír (Košice).

Knižné odmeny získavajú – Ladislav Matoňák, Michal Kašper, Ing. Marián Šemrinec (žrebom z trojice riešiteľov, ktorí delili tretie miesto) a žrebom dvaja riešitelia, z tých, ktorí dosiahli aspoň 50 % maximálneho možného zisku – Pavla Leblochová a Vladimír Bunganič. Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a odmeneným srdečne blahoželáme!

Do budúcej rubriky pripravujeme mimoriadnu riešiteľskú súťaž na originálne pomocné maty. Bližšie informácie prinesieme o týždeň.


Vzad <<  >> Vpred