Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(4.8.2001)


Skladba č. 99Bedrich Formánek

Stern 14.12.1990

Mat 2. ťahom (6–5)V mnohých mestách sveta sa stretávajú prívrženci kompozičného šachu na pravidelných schôdzach, majú svoje kluby alebo aspoň miestnosti či kútiky v kaviarňach. Je to tak napríklad v Moskve, Prahe, Viedni, Londýne, Petrohrade, Budapešti – ale aj v niektorých menších mestách. Bratislavský krúžok kompozičného šachu funguje od januára 1973, v posledných rokoch v Dome kultúry Ružinov. Každý tretí piatok sa v ňom stretávajú na tri hodiny domáci členovia, ale občas aj „cezpoľní“, príležitostne dokonca zo zahraničia. Krúžok navštívil napríklad Angličan J. Roycroft, Rakúšan K. Wenda, Švéd A. Hildebrand, Nemec T. Linss, niekoľko hostí z Ukrajiny a z Česka, nedávno napríklad J. Křivohlávek a I. Skoba. Na stretnutiach sa preberajú skladby účastníkov, ale aj iných autorov, rozličné aktuality z domáceho a svetového kompozičného šachu, občas sa rieši a veľa diskutuje. Dosiaľ sa uskutočnilo 452 stretnutí, 453. bude v piatok 10. augusta o 18. hodine. Na programe budú najmä správy a výsledky zo svetového kongresu v Holandsku, ktorý sa práve dnes končí. Vítaní sú aj noví záujemcovia.

Kontrolná notácia: b. Ke6 Db1 Ve2 Sa7 Sg2 Pb2 (6), č. Kc4 Sa3 Pa4 b4 c3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie tejto populárnej dvojťažky vedúceho BKKŠ prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 98 (H. a P. le Grand – mat tretím ťahom): 1.Va4 hrozí 2.Jc2+ Dd4(Sd4) 3.Jd6 mat, 1...Dc5 2.Jd3+ Dd4(Sd4) 3.Jf2 mat, 1...Se5 2.Ja2+ Dd4(Sd4) 3.Jc3 mat. Včítane hrozby tri pôsobivé varianty s využitím batérie, dva z nich zakončené matmi s väzbou. Osobitne sa treba zmieniť o „kritických“ obranách dámou a strelcom. (ff)


Vzad <<  >> Vpred