Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(28.7.2001)


Skladba č. 98

Henk le Grand a Piet le Grand

I. cena

Schach–Echo 1956

Mat 3. ťahom (7–5)Dnes sa začína v holandskom Wageningene 44. svetový kongres kompozičného šachu. Jeho hlavnou akciou je zasadanie svetovej organizácie kompozičného šachu PCCC, na ktorom sa očakávajú niektoré významné rozhodnutia, ako napríklad vypísanie 1. majstrovstiev sveta jednotlivcov a 7. svetovej súťaže družstiev v kompozičnom šachu. Okrem toho sa v dňoch 31. júla a 1. augusta uskutočnia majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb družstiev aj jednotlivcov. Účastníci kongresu sa ďalej tešia na množstvo tematických skladateľských súťaží, dve ďalšie riešiteľské súťaže, odborné prednášky, stretnutie s holandskými šachovými skladateľmi, exkurziu, banket atď. Osobitným „bodom programu“ bude krst nového Albumu FIDE 1992-1994. Zo Slovenska sa na kongrese zúčastní prezident PCCC B. Formánek, družstvo riešiteľov E. Klemanič, M. Kolčák, O. Mihalčo a Ľ. Širáň (jednotlivec). Kongres potrvá do nasledujúcej soboty a správy z neho prinesieme v rubrike o dva týždne.

Diagramom predstavujeme tvorbu hlavného organizátora kongresu Henka le Granda v spoluautorstve s bratom – dvojčaťom Pietom.

Kontrolná notácia: b. Ke6 Va3 Jb4 Jf5 Pd5 e2 g3 (7), č. Ke4 Dg1 Sa1 Pb6 b7 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 97 (Gordian a Rudenko – samomat druhým ťahom): 1. zvodnosť 1.Jh2? tempo 1...b:c1D 2.De2+ K:e2 mat, 1...b:c1J 2.Dd2+ K:d2 mat, 1...Sc2!, 2. zvodnosť 1.Vc4? tempo 1...b:c4 2.De2+ K:e2 mat, 1...Sc2 2.V:d4+ K:d4 mat, 1...b4!, riešenie 1.Vc2 tempo 1...S:c2 2.De2+ K:e2 mat, 1...K:c2 2.Dd1+ K:d1 mat. Nezvyčajný samomat, spracúvajúci v troch fázach zámenu obrany a voľnú zámenu variantov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred