Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(2.12.2017)


Skladba č. 924 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

(podľa R. Lincolna)

Mat 2. ťahom (6–6)Kontrolná notácia: b. Ke3 Dd7 Sh3 Jb2 Pd3 g3 (6), č. Ke5 Vc3 Ve8 Pc6 f5 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 923 (Lincoln): 1.Dg7 tempo 1...Vf~ (odviazanie Pg3) 2.g4 mat, 1...Vf4 2.J:f4 mat (prilákanie na f4), 1...V3~ (zrušenie krytia f4) 2.J:f4 mat, 1...V:g3+ (prilákanie na g3) 2.J:g3 mat, 1...h6 (blokovanie h6) 2.Dg4 mat. Dve predĺžené obrany jednej veže. Túto základnú schému rozšíril autor č. 924 o predĺženú obranu druhej veže a ďalšie varianty. (ff)


Vzad <<  >> Vpred