Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.11.2017)


Skladba č. 923Robert Lincoln

1. čestné uznanie

Problemist Ukrajiny C 25.7.2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kh3 Df6 Je2 Pg3 (4), č. Kh5 Vf3 Ph7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 922 (Grassano): 1.Db2 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Ja2 (otvorenie línie b2-b5 – zároveň znemožnenie matu Dc2) 2.Db5 mat, 1...Jc2+ (zrušenie krytia poľa c2 – zároveň šachom znemožnenie matu Db5) 2.D:c2 mat, 1...Kc5 (vtiahnutie kráľa do matovej siete) 2.D:b4 mat, 1...Kd3 (dtto) 2.De2 mat. Pokus 1.Dd2 s rovnakou hrozbou viazne na 1...Ja2!. (ff)


Vzad <<  >> Vpred