Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(18.11.2017)


Skladba č. 922Carlos Grassano

2. čestné uznanie

Problemist Ukrajiny C 25.7.2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ka3 Df2 Sa1 Jd4 (4), č. Kc4 Jb4 Pd5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Doplnkom obsahu je pokus 1.Dd2? s hrozbou 2.Dc3 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 921 (Lincoln): 1.Sg6 tempo 1...Jg7~ (zrušenie krytia poľa e8) 2.Se8 mat, 1...f4 (otvorenie línie h7-c2) 2.Sc2 mat, 1...a5 (blokovanie poľa a5) 2.Dc4 mat. Spestrením obsahu sú pokusy s novými matmi v hrozbách 1.Sg8? hrozí 2.Sb3 mat, 1...Je6! a 1.Kc3? hrozí 2.Db4 mat, 1...a5!. (ff)


Vzad <<  >> Vpred