Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(11.11.2017)


Skladba č. 921Robert Lincoln

3. čestné uznanie

Problemist Ukrajiny C 25.7.2017

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kb2 Dc5 Sh7 (3), č. Ka4 Jg7 Pa6 f5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Menšie zvodnosti sú 1.Sg8? (s hrozbou 2.Sb3 mat) a 1.Kc3? (2.Db4 mat). Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 920 (Ouellet): 1.Vg2! tempo 1...Kf3 (škodlivý motív: ťah kráľa do pôsobnosti batérie) 2.Kd4 mat, 1...K:d3 (vyčistenie línie pre mat) 2.Va3 mat, 1...Jh1~ (zrušenie napadnutia poľa) 2.Vg3 mat. Výborný úvodník aj konštrukcia, ale slabšia originalita. (ff)


Vzad <<  >> Vpred