Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.6.2022)


Skladba č. 1152 – originál

Bedrich Formánek a Ivan Jarolín

(podľa F. Amelunga)

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kf5 Vh8 Pf6 g4 h5 (5), č. Kh6 Pg5 h7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ide o dvojťažku bratislavských autorov, ktorá vznikla ako dvojník skladby č. 1149 (od estónskeho šachového skladateľa Friedricha Amelunga spred 125 rokov) premiestnením Pe5 na g4. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1151 (Vilem): Zdanlivé hry 1...g3+(g:h3) 2.D:g3 mat, riešenie 1.Df5! tempo 1...g3+(g:h3) 2.S:g3 mat, 1...K:h3 2.D:h5 mat, 1...Sh5~ 2.D:g4 mat. Zámena jedného matu po dvoch ťahoch pešiaka a dva varianty navyše (prípadne aj malá zvodnosť 1.Sg3+? Kg5! so zámenou matu 1...K:h3 2.Df1). (ff)


Vzad <<  >> Vpred