Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.1.2013)


Skladba č. 676 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Kb4 Df7 Sc8 Pa4 a6 b5 (6), č. Kb6 Vb8 Pb7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Varianty riešenia sú totožné s č. 675, predsa však ide o originál, lebo podstatným obohatením obsahu sú zdanlivé hry 1...V:c8(Va8) 2.D:b7 mat, 1...b:a6 2.a5 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 675 (Pustovoj): 1.Sc8 tempo 1...V:c8 2.b:c8J mat, 1...Va8 2.b:a8J mat, 1...V:b7 2.D:b7 mat, 1...Ka7 2.Df2 mat. Dve premeny pešiaka na jazdca a modelový mat po ťahu kráľa. (ff)


Vzad <<  >> Vpred