Rác A.
     Smena 18
Raczko P.
     Pravda 2101 2120
Radčenko S.
     Hlas ľudu 2171 2299
     Práca 1105
Radi L.
     Šport 508
     Pravda 753 773 870 1685 1715 1972 2080* 2111 3188 3196
     Technické noviny 691*
     Východoslovenské noviny 74/52 75/02 75/09 75/13 75/20 75/27 75/32 75/40
Radoš I.
     Pravda 1625 1629*
Raducanescu D.
     Smer 17
Rajnoch D.
     Pravda 1403 1656
Ralík M.
     Pravda 2234
Ralík O.
     Hlas ľudu 220 254 464
     Šport 120
     Obzor 99
     Pravda 407 487 490 550 976 1136 1202* 1231 2235 2465 2679* 2713 3272 4313*
     Smena 150 172
     Večerník 68
Rallo V.
     Šport 575
     SME 199
Raniszewski W.
     Ľud 97
Rasch-Nielsen P.
     Pravda 3420
     Technické noviny 29
Rašnikov E.N.
     Ľud 213
Rátz V.
     Šport 147 505
     Československý šport 139
     Technické noviny 30 204 349
     Večerník 16
Rautanen A.
     Poddukelské noviny 184
Rayner J.
     Fakty 13
Razumenko A.
     Horizont 135
Razumenko V.
     Práca 1787*
Räisänen J.
     Poddukelské noviny 180
     SME 1157
Rebej M.
     Práca 567
Reeves A. C.
     Pravda 313
Regniers G.
     Šport 536*
Rehm H. P.
     Hlas ľudu 86 1775 1885
     Šport 60
     Poddukelské noviny 98
     Práca 1611 1859
     Pravda 2695* 3146
     SME 191 251*
     Smena 144
     Východoslovenské noviny 69/45 1205
Reimann F.
     Obrana ľudu 178
Reiprich G.
     Hlas ľudu 66 154 226 231 270 865 978 1108 1109 1310 1472 1546 1860 1864 1922
  1923
     Šport 411
     Obrana ľudu 8 11 25 40
     Poddukelské noviny 146
     Práca 17 19 27 29 34 36 74 96 110 115 129 134 150 162 252
  265 269 289 297 306 324 341 352 391 408 454 465 481 501 627
  658 666 844 853 854 855 867 875 904 924
     Pravda 1070 1088 1102 1357 1378 1447 1508 1528 1730 2047 2069 2096 2104 2202 2215
  2230 2332
     Smena 15 65
     Smer 31
     Československý šport 9
     Východoslovenské noviny 69/54 71/15
Rejtman M.
     Hlas ľudu 2051 2123 2124 2253* 2349 2423 2526 2623 2676
     Práca 1252 1332* 1405 1530 1638
     Pravda 3015* 3179
     Slovenský denník 77 109 202
Repin S.
     Hlas ľudu 928
Ressler V.
     Pravda 535 554 1576 1619 1725
     Východoslovenské noviny 71/37* 71/40 72/03 72/06 72/12 72/18 72/27 72/33 72/46 73/06* 73/14 73/47 75/06 75/45 1007
  1016 1033
Restad B.
     Hlas ľudu 2521
Réti R.
     Hlas ľudu 500
     Ľud 184
     Šport 5
     Obzor 8
     Príroda a spoločnosť 47
     Poddukelské noviny 208
     Pravda 1078 1212 1274 2196 2197 2796 4000
     SME 274
     Smena 308
     Československý šport 26
     Technické noviny 45 207 210 213 216 219 425
     Večerník 5
     Východoslovenské noviny 1220 1296
Retter J.
     Hlas ľudu 626 735 836
     Šport 340
     Obzor 66
     Pravda 79 81 83 2380 2600 2676
     SME 1164
     Technické noviny 738*
     Východoslovenské noviny 65/20
Rezák M.
     Smena 294
Rezinkin V.
     Technické noviny 287
Rice J.
     Hlas ľudu 2594
     Šport 197
     Práca 1665
     Pravda 72 173 238 2674 3116 3124
     SME 253
     Technické noviny 640
Riczu L.
     Hlas ľudu 125 1173
     Ľud 68 80
     Práca 399 419 868 878 918 967
     SME 693 966
     Smena 62
     Technické noviny 263
Ričkov V. N.
     Fakty 47*
Riedl M.
     Práca 407
Rietveld J.
     Šport 215
     Práca 77 353 446 860
     Československý šport 148
Rietz H.
     Východoslovenské noviny 69/56
Richardson P.
     SME 1189
Richter E.
     Hlas ľudu 2456
     Šport 314
Richter F.
     Hlas ľudu 1353 1459 1703 2397
     Šport 263 531
     Práca 133 153
     Podtatranské noviny 25
     Smer 114
     Československý šport 91 93
     Východoslovenské noviny 68/21
Richter R.
     Hlas ľudu 1518
Riihimäki S.
     Hlas ľudu 930
     Poddukelské noviny 142
Rimkus M.
     Hlas ľudu 346 818 875 1122 1186 1612
Rinck H.
     Hlas ľudu 2372 2545 2546
     Ľud 283 320 335
     Šport 311
     Príroda a spoločnosť 19 46
     Poddukelské noviny 2
     SME 532 574
     Technické noviny 36 225 256 463
     Východoslovenské noviny 67/32
     Žilinský večerník 8
Rinder G.
     Hlas ľudu 2046
Ring U.
     Československý šport 158
Rink G.
     Východoslovenské noviny 71/22
del Rio E.
     Šport 95 418
Rittirsch M.
     Šport 565
Rizzetti D. H.
     Hlas ľudu 339
     Ľud 142
     Práca 951
Robert P.
     SME 520
Robins G.
     SME 1147
Rodionov N.
     Hlas ľudu 962*
Rogožin F.
     Práca 1351 1387
     Pravda 3476 3478
     Slovenský denník 153 199 201
     SME 657
Rohr H.
     Ľud 329
     Obrana ľudu 6
Rochlitz A.
     Práca 493*
Rojko J.
     Pravda 3084
Romasevič L.
     Hlas ľudu 819 1346
Röpke V.
     Pravda 1392
     SME 168
Rosljakov A.
     Hlas ľudu 962*
Rosol K.
     Hlas ľudu 97
Rosolak W.
     Šport 357
     Práca 600 741 1365
Rossi P.
     Šport 613
Rossolimo N.
     Šport 528
Rossomacho F.
     Ľud 1
     Šport 467
     Pravda 3414
Rossomacho J.
     Hlas ľudu 1694
     Šport 370
     SME 112
     Žilinský večerník 13
Roszkoš M.
     Pravda 2721
Rotenberg J.
     SME 317*
Roth E.
     Práca 369
Rothwell S.
     SME 948 949*
Roura J.
     SME 101
Rovesný L.
     Šport 584
     Obrana ľudu 14 32 37 44 57 59 130 153 183
     Práca 541 563
     Pravda 182 995
Rovesný N. ml.
     Pravda 1703
Roze V.
     Hlas ľudu 1029 1143
Rübesamen H.
     Hlas ľudu 2236
     Pravda 34
Rückschlos K.
     Ľud 115*
Rudenko V.
     Fakty 161
     Hlas ľudu 491* 510 520* 680 681 830* 858*
     Ľud 5
     Šport 64
     Poddukelské noviny 95 128* 186
     Práca 907 1030 1031 1858 1987 2001
     Pravda 8 70 558 560* 948 1130* 1141 1143 1297 1395* 1396* 1494* 1525 1587 1789*
  2391* 2932 3013 3028* 3068 3069* 3253
     SME 97* 144* 187 273* 346 400 605
     Československý šport 61 147
     Technické noviny 531* 601* 603
     Východoslovenské noviny 68/08 1290
     Žilinský večerník 14*
Rudolf V.
     Ľud 36
Ruchlis E.
     Hlas ľudu 503 1057
     Ľud 177 260
     Šport 173
     Obzor 23
     Poddukelské noviny 60 107
     Práca 944
Ruonala L.
     Pravda 82
Rusek J.
     Šport 212
     Obzor 68
     Pravda 419
Rusinek J.
     Hlas ľudu 2596
     Šport 113
     Pravda 1681
     Technické noviny 472
     Východoslovenské noviny 1043*
Ruszczyński P.
     Hlas ľudu 321 448
     Pravda 1526 2479
     Východoslovenské noviny 69/27 1043*
Rutberg M.
     Technické noviny 383
Růžička J.
     Smena 377
Rybár M.
     Pravda 1170 1194
Rybarczyk H.
     Hlas ľudu 2381 2421 2435
     Práca 1378 1379 1384 1411 1454 1455 1610 1626 1718 1795 1909
Ryčkov V.
     Hlas ľudu 1841* 2090 2117
     Šport 468
     Pravda 2617
     Technické noviny 559 604 624