Vzad <<  >> Vpred

Šach

(24. 2. 1983)


Problém č. 60

Jefim Ruchlis, SSSR

Šachmaty v SSSR 1963

Mat 2. ťahom (11-9)Poslednou súťažnou skladbou je dvojťažka od známeho skladateľa. Upozorňujeme riešiteľov na jej obtiažnosť riešenia, pretože obsahuje veľa zvodností a napr. v okresnej riešiteľskej súťaži v Poprade ju nikto nevyriešil, ale tam sa riešilo aj na čas. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.

Riešenie problému č. 56 Ančin: 1.Jc4! hrozí 2.Je7 mat, 1...Se7+, Sf4, Vf3, Kd3 (Kd5) 2.J:e7, Jge5, Jf4, Jf4 mat. V tomto probléme sa objavil aj duál po tematickej obrane 1...Sf4 2.Jge5, V:f4 mat, za ktorý priznávame bod v dlhodobej súťaži.

Tento duál objavili len traja riešitelia: Wittner, Revay a Marcin. Veľmi pekná práca so zámenami matov vo výbornej konštrukcii a s dobrým úvodníkom.

Problém správne vyriešilo 24 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ján Podubinský, Kurima.

Upozorňujeme riešiteľov, že riešenie posledných úloh a konečný stav riešiteľskej súťaže uverejníme 31. 3. 1983. -mb-


Vzad <<  >> Vpred