Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(18.6.2003)Skladba č. 212Jan Rusek

I.-II. cena ex aequo

Themes 64 1958

Samomat 4. ťahom (10–5)Kontrolná notácia: b. Kb4 Vc3 Ve2 Sa3 Sg4 Jc1 Jg2 Pb3 b5 h4 (10), č. Kd1 Vh5 Pb6 c2 g5 (5), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr štvrtým ťahom.

Poľský medzinárodný majster Jan Rusek (30. septembra 1910 – 9. februára 1987) uverejnil okolo 2900 skladieb rozličných žánrov, ale najlepšie tvorivé úspechy dosiahol v samomatoch a pomocných matoch. V Albumoch FIDE získal 32 bodov, v skladateľských súťažiach okolo 380 vyznamenaní, z toho 145 cien (70 prvých). Bol niekoľkonásobným majstrom Poľska.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vc4 tempo 1...Vh8 2.Ve8+ Kd2 3.Vd8+ V:d8 4.Vd4+ V:d4 mat, podobne 1...Vh7, Vh6, g:h4 2.Ve7+, Ve6+, Ve5+ atď., a s menšou obmenou 1...V:h4 2.Vf2+ V:g4 3.Vf1+ Kd2 4.Vd4+ V:d4 mat. Zaujímavé opakované vtiahnutia čiernej veže na matové pole d4.


Vzad <<  >> Vpred