Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(25.6.2003)Skladba č. 213Josef Cumpe

Natal Mercury 1922

Mat 3. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd5 Vb8 Vc2 Ja4 (4), č. Ka7 Pb7 d6 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Populárny český šachový skladateľ Josef Cumpe (16. augusta 1868 – 13. augusta 1943) je autorom okolo 2120 skladieb rozličných žánrov (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, samomaty, žarty...), pričom veľmi často pracoval s malým materiálom. V Albumoch FIDE dosiahol 9 bodov, v skladateľských súťažiach získal asi 30 cien.

Riešenie šachovej skladby: 1.Jb6! tempo 1...K:b6 2.Va2 Kb5 3.V:b7 mat, 1...K:b8 2.Jd7+ Ka7,Ka8 3.Va2 mat, 1...Ka6 2.Vb2 Ka7 3.Va8 mat. Po výbornom úvodníku tri modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred