Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 2. 1989)


Problém č. 1296

Richard Réti

Šachmaty 1929

Biely vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg5, Jb2, Jf4, Ph7 (4), č. Kc3, Vd8, Pc7 (3), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho vyhrá.

V tomto roku si pripomíname dve životné jubileá jedného z našich najlepších štúdiárov prvej polovice tohto storočia. Richard Réti (13. 5. 1889 – 6. 6. 1929) bol všestranný šachista. Preslávil sa ako výborný skladateľ štúdií i ako veľmajster v praktickom šachu. Jeho najznámejšou prácou zrejme natrvalo ostane nasledujúca skladba (b. Kh8, Pc6 (2), č. Ka6, Ph5 (2) – remíza). Myšlienka z tejto štúdie našla uplatnenie v mnohých ďalších prácach. Dnes sme z jeho tvorby vybrali menej známu miniatúru, ktorá nie je riešiteľsky mimoriadne náročná. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1290 (V. F. Rudenko): Zdanlivé hry 1...Kf5, d6 2.Je7, Dc8 mat. Zvodnosť 1.Db5? s hrozbou 2.D:e5 mat, 1...Kf5, d6 2.Jd4 Sg4 mat, ale 1...d5! Rieši: 1.De2! s hrozbou 2.D:e5 mat, 1...Kf5, d6 2.Sg4, Jd4 mat. 1...e4, Sg3 2.D:e4, V:f6 mat. Vynikajúca ukážka viacfázovej dvojťažky, v ktorej možno nájsť medzi zvodnosťou a riešením recipročnú zámenu dvoch matov. A pri zohľadnení zdanlivých hier je to trojfázová zámena dvoch matov. Ľahká konštrukcia len dotvára veľmi dobrý dojem z tejto skutočne majstrovskej skladby. Za správne riešenie mohli riešitelia získať maximálne 2 body.


Nové skladateľské súťaže

V nadväznosti na vyššie uvedené slová ohľadne R. Rétiho znova upozorňujeme na dve súťaže, ktoré vypisuje SÚV ČSZTV. 1. Originálne štúdie na ľubovoľnú tému a 2. Skonštruovanie umelej partie vedúcej k vyššie uvedenému postaveniu slávnej Rétiho štúdie. Svoje práce môžu skladatelia zasielať do 29. 5. 1989 na adresu: Šachový zväz SÚV ČSZTV, Junácka 6, Bratislava 832 80 (s označením Memoriál Réti). Podrobnejšie sme o tejto súťaži informovali v Šachovom okienku z 25. 11. 1988.

Redakcia krajského denníka Hlasu ľudu vypisuje na tento rok tradičný turnaj na originálne dvojťažky s ľubovoľnou témou. Skladby možno zasielať najneskôr do novembra 1989 na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Vzad <<  >> Vpred