Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(25. 8. 1983)


Problém č. 68

Jan A. Rusek

I. cena

Sao Paulo 1956









Pomocný mat 2. ťahom (5–6)

(viď text)



Kontrolná notácia: pozícia A. b. Kh1, Vd1, Ve8, Se7, Sf7 (5), č. Ke4, Ve5, Ve6, Sa3, Sa8, Pf6 (6), pozícia B: premiestniť Kh1 na f8. Pomocný mat 2. ťahom.

Doteraz uverejnených 67 diagramov sa začleňovalo do kategórie tzv. ortodoxných úloh kompozičného šachu, v ktorých cieľom bieleho bolo vyhrať, remizovať či dať mat určitým počtom ťahov a cieľom čierneho tomu zabrániť. Problém č. 68 predstavuje tzv. exokompozičný šach. V tejto oblasti je podstata šachu vo vzťahu medzi šachovým priestorom a materiálom zachovaná, sú zmenené však pravidlá, šachovnice, kamene a ciele súperov. Pomocný mat je v súčasnosti najrozšírenejším exoproblémom (vznikol v 50. rokoch XIX. storočia), je charakterizovaný zmeneným cieľom súperov – začína čierny a s jeho pomocou dá biely mat určeným počtom ťahov. Na riešenie vám predkladáme tzv. dvojťahové dvojčatá – pre pochopenie definície pomocných matov uvádzame riešenie pozície A (diagram č. 68): prvý ťah čierny – f5, prvý ťah biely – Sg5, druhý ťah čierny – Vc6 a druhý ťah biely Sd5 mat!!!Podľa tohto návodu sa pokúste vyriešiť pozíciu B: postavenie zhodné s diagramom č. 68, treba však premiestniť bieleho kráľa z poľa h1 na pole f8.

Riešenie pošlite ako obvykle do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami. –MC–


Vzad <<  >> Vpred