Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(13. 10. 1983)


Problém č. 69

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre OBZOR

Pomocný mat 2. ťahom (5–10)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kg2, Jh8, Pc7, g7, h6 (5), č. Kg8, De1, Ve3, Ve6, Sa2, Sc5, Jd1, Jh7, Pd2, f2 (10), pomocný mat 2. ťahom – 2 riešenia.

Na zdokonalenie vedomostí vám predkladáme k riešeniu originálny dvojťahový exoproblém (podrobný výklad bol predvedený v probléme č. 68 – OBZOR č. 33 z 25. 8. 1983) skomponovaný majstrom športu J. Valuškom. Pripomíname, že pri pomocnom mate začína čierny a s jeho pomocou dá biely mat 2. ťahom – v našom prípade až dvakrát.

Riešenie pošlite do 13 dní na známu adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Dvoch riešiteľov odmeníme knihami. –MC–


Vzad <<  >> Vpred