Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 5. 1968)


Problém č. 320

Henri Rinck, Francúzsko

Deutsche Schachzeitung 1906

Biely remizuje (3+4=7)Kontrolná notácia: bKa6 Sc5 Jc6 (3), čKa8 Se1 Ja7 Pd3 (4) – biely ťahá a vynúti si remízu.

K veľkým postavám skladateľov štúdií patrí rozhodne aj Henri Rinck (1870-1952), ktorý od roku 1901 zložil vyše 2000 štúdií. Rád skladal štúdie bez použitia bielych pešiakov. Jednu z nich sme vybrali a končí sa patom už po štvrtom ťahu. Pozor na zvodnosť 1.Jb4? d2 2.Jd5 Jb5! 3.Je3 Jc7+ 4.Kb6 Jd5+! 5.J:d5 d1D a čierny by vyhral. Cesta k remíze po tejto pomôcke bude už iste ľahká.

Riešenie problému č. 314 (Gavrilov) z 29. 3. 1968. Pokus 1.g3? viazne na 1...Kh3! Preto 1.g4 tempo, 1...Kh3, h3, h:g3 e.p. 2.D:h4, Df2, Dh1 mat. Dva varianty s blokovaním poľa. Zaujímavá miniatúrka u nás málo známeho sovietskeho autora.

Riešenie problému č. 315 (Fabel) z 5. 4. 1968. Položiť čierneho kráľa na c1 a dať 1.0-0 mat je zvodnosť. Čierny kráľ sa mohol dostať na c1 iba cez pole e1 a biely potom už musel ťahať kráľom – teda nemá právo na rošádu. A preto správne riešenie je: Čierneho kráľa vrátime na f3 a opäť 1.0-0 mat. Vtipná žartovka. I. G.


Vzad << >> Vpred